Aneta langerová modlitba pro martu. Korzo Národní: 30 let svobody :: Aneta Langerová 2019-12-01

Korzo Národní: 30 let svobody :: Aneta Langerová

aneta langerová modlitba pro martu

Projekce pøipomnìla váleènou vøavu, maïarské povstání, okupaèní tanky v Èeskoslovensku v roce 1968, Chartu 77, polskou Solidaritu, Palachùv týden, pád zdi v Berlínì, zásah na Národní tøídì i následující okamžiky. Nebojím, ale mám obrovský respekt. Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí. Byl to člověk velice sečtělý a zároveň schopný probudit v lidech touhu po pravdě, lásce a spravedlnosti. Nejhorší je si ale myslet, že ti, kteøí tu nejsou, nic nechápou, nejsou dost chytøí a jejich hlas je míò než náš. Celá země si připomíná smutné historické výročí — 50 let od chvíle, kdy do naší země vtrhly ruské tanky a začala okupace.

Next

Marta Kubišová naposledy dojala Lucernu: Lidé povstali, Gott nepřišel

aneta langerová modlitba pro martu

Mám takové osobnosti v rodině a mezi přáteli. Do programu organizátoøi zaøadili tøeba vystoupení kapel Poletíme? Mluvila jsem s ní po telefonu a ptala jsem se, zda ji tam opravdu nemůže zazpívat ona. Z veřejně známých osobností mě hned napadl Václav Havel, který je pro mě symbolem morálky a slušného chování. Podle nìj nemá smysl propadat apatii a naštvanosti, a tím pøispívat k dalšímu rozdìlování spoleènosti. Když mě někdo tlačí do situace, která mi není příjemná, snažím se poslechnout svůj vlastní rozum a city. Tibetský duchovní vůdce lidi v Česku vyzval, aby šířením Havlova odkazu přispěli k mírovému uspořádání světa.

Next

Václavské náměstí nadchla Modlitba pro Martu v podání Annamárie d ́Almeidy

aneta langerová modlitba pro martu

A právě Modlitba pro Martu dojala v pátek vyprodanou Lucernu, když publikum povstalo a vzdalo Martě naposledy hold. Koncert zahájila zpěvačka Aneta Langerová. Je mi to moc líto, protože prezident by měl být člověk, který je nad věcí a nemá zapotřebí útočit a ponižovat lidi. Miloš Zeman rozhodně společnost nespojuje a nedělají to ani lidé kolem něho. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. Broukám si ji, kudy chodím, a čím dál tím víc ji vnímám jako opravdovou modlitbu, protože jak si člověk ta nadějná slova opakuje pořád dokola, začíná jim věřit a má lepší náladu. Na magistrále u Václavského náměstí před muzeem mají podle policie trvat do půlnoci.

Next

Aneta Langerová zazpívá na Národní třídě Modlitbu pro Martu. Chybí jí hodnoty Václava Havla

aneta langerová modlitba pro martu

Organizátoøi ji zopakovali ještì na úplný závìr koncertu po písni Svoboda není levná vìc v podání skupiny Mig 21. Na závìr se èeský dvouocasý lev zbavil ve znaku rudé hvìzdy a získal korunu. Jsou takoví lidé ve vašem okolí? Chtěla by totiž zpracovat svůj život do knihy. Kvůli vzpomínkovým akcím a koncertu platila v centru dopravní omezení. Koncert byl součástí pietních akcí k 50. Kdyby si lidé jednou denně zabroukali Modlitbu pro Martu, měli by lepší náladu.

Next

Aneta Langerová zazpívá na Národní třídě Modlitbu pro Martu. Chybí jí hodnoty Václava Havla

aneta langerová modlitba pro martu

Chybí vám dnes ve společnosti jeho hodnoty? Ani nevím, že jste ho potkala. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email. Je to člověk, který současnou situaci dokáže velmi dobře vystihnout a zároveň se u toho zasmát. Když oznámila před několika měsíci konec své pěvecké kariéry, zlomila tím srdce mnoha lidem zejména z generace, která zažila komunismus a sametovou revoluci. Unesla byste, kdybyste nesměla zpívat? Dodal, že na prezidenta Václava Havla nikdy nezapomene.

Next

Václavské náměstí pohupující se do rytmu hudby. Zazněla Modlitba pro Martu i státní hymna

aneta langerová modlitba pro martu

A jak v tomhle ohledu vnímáte rétoriku prezidenta republiky? Krylovu píseň Anděl zazpíval Thom Artway. Lidé si na Václavském náměstí po 30 letech zazvonili i klíči. Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí. Na vzpomínkové akce do Prahy dorazili i lidé ze zahraničí, pro něž jsou události srpna důležitým osobním milníkem, například z Anglie nebo z australského Melbourne. Zároveň mám ale pocit, že veřejně nemá až takovou pozornost, jakou by si zasloužila. Ten byl podle ní nejhorším dnem jejího života.

Next

Marta Kubišová

aneta langerová modlitba pro martu

Organizátoři ji zopakovali ještě na úplný závěr koncertu po písni Svoboda není levná věc v podání skupiny Mig 21. Další z návštěvnic zase vzpomněla na svůj první příjezd do hlavního města za prací, pro nějž si shodou okolností zvolila právě 21. Ráda bych je více vídala ve veřejném prostoru. Většinou se velké pozornosti straníte, ale 17. Koncert, který měl připomenout atmosféru přelomového roku, zahájila několikaminutová projekce se vzpomínkami pamětníků na srpnové událostí z řad známých osobností. Myslím, že je to touha po míru ať už tom vnitřním, anebo společenském. Hrdina je pro mne každý člověk, který dokáže žít spokojený život.

Next

KONCERT '68 MARTA KUBIŠOVA

aneta langerová modlitba pro martu

Vystoupení Marty Kubišové během sametové revoluce na balkónu Melantrichu na Václavském náměstí. Na několika pódiích zahrají známá jména jako , v akustickém provedení, , nebo. Ten jí byl neustále při ruce. Milion chvilek pro demokracii podle vás takový tah na branku nemá? S Modlitbou pro Martu vystoupila zpìvaèka Annamária d Almeida. Události minulého století a pád komunismu ukázala videoprojekce na historickou budovu Národního muzea. Bála se, že se netrefí v pasáži, kde píseň přechází do mollového tónu. Podle policie dorazilo 35 000 až 40 000 lidí.

Next

Marta Kubišová naposledy dojala Lucernu: Lidé povstali, Gott nepřišel

aneta langerová modlitba pro martu

Děsí mě slepota některých lidí, kteří nepátrají po souvislostech a faktech - ačkoliv rozumím tomu, že není v našich silách zjistit si úplně všechno -, ale každý člověk, který se chce svobodně vyjadřovat, by si měl zjistit co nejvíce informací. Mnozí z nich v ruce třímají české vlajky, v davu je ale vidět i několik vlajek Evropské unie. Vyzval Èechy a Èešky, aby šíøením Havlova odkazu pøispìli k mírovému uspoøádání svìta. Zazněly písně převážně z 60. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí setbu svou. V okamžiku, kdy zpíváte bez kapely a nástroje, který vám určí hudební přechod, je to těžší.

Next