Ansøgning kandidat au. Revision 2019-12-02

VIGTIG INFORMATION OM ANSØGNING TIL KANDIDATUDDANNELSER

ansøgning kandidat au

Den vil kunne hjælpe dig til at indkredse, hvilke enkeltfag du skal søge efter i Kursuskataloget. Hvis du takker nej til pladsen, mister du din studieplads, og din standbyplads kan ikke ændres til et tilsagn. Undervisningen foregår om dagen sammen med universitetets fuldtidsstuderende. Dokumentation til kvote 2 Når du søger i kvote 2, skal du sørge for at dokumentere det, du gerne vil have vurderet. Adgangskravene er nævnt under beskrivelsen af den enkelte uddannelse. Application procedure It is important you acquaint yourself with the application procedure, including application deadlines, application fee and admission requirements before you apply. Du kan også læse mere om vores forskellige kvote 2 kriterier her:.

Next

Ansøgning om specialevejleder

ansøgning kandidat au

Den ovennævnte lineære omregningsmetode er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. På siden kan du læse om eksamensangst, studieplanlægning, om hvordan du forbereder dig til undervisningen og mange andre ting, vi gerne vil hjælpe dig med, så du får den bedst mulige studietid på Aarhus Universitet. Bemærk, at også dansksprogede uddannelser kan have et Engelsk B-krav. Husk derfor at søge flere prioriteter. Bemærk, at ikke alle uddannelser vil være åbne for vinterstart.

Next

Revision

ansøgning kandidat au

Hvis engelskkravet ikke opfyldes inden fristen, bortfalder optagelsestilbuddet, og din indskrivning lukkes igen. Studerende og potentielle vejledere kan dog ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er specialekoordinatoren, der laver den endelige fordeling. What kind of documentation should I upload to my application? Det tilstræbes at den tildelte vejleder til feltarbejde fortsætter som specialevejleder. Du får afslag på din ansøgning, hvis du har snydt eller kopieret indhold fra andre relevansbeskrivelser. Du bedes være opmærksom på, at der på fuldtidsuddannelsen gælder andre studieregler f. Vær opmærksom på, at du fortsat skal opfylde til den søgte uddannelse, selvom du får dispensation til at søge adgang med særlig tilladelse.

Next

Application procedure

ansøgning kandidat au

In order for us to assess your degree properly, you must submit documentation describing the general and specific contents of your Bachelor's degree programme. Kandidatuddannelsen giver dig desuden det nødvendige teoretiske fundament, så du kan uddanne dig til statsautoriseret revisor. A 10 For a very good performance displaying a high level of command of most aspects of the relevant material, with only minor weaknesses. Situationen kan opstå, hvis du har suppleret med fag eller niveauer, hvor bedømmelsen er givet efter 7-trinsskalaen. Hvis betingelserne for at institutionen kunne have bragt din indskrivning til ophør er tilstede, skal du også søge tilladelse, selvom du selv har meldt dig ud af uddannelsen, Vi kan give dig tilladelse til genoptagelse, såfremt vi vurderer, at dine muligheder for at kunne gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede. Rettidig ansøgning Det er en forudsætning for bevarelse af retskravet, at du har ansøgt rettidigt om optagelse på den relevante kandidatuddannelse.

Next

Statskundskab

ansøgning kandidat au

Udfyld ansøgningsskemaet For at blive optaget skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan udskrive her fra siden. Søger du ind på en engelsksproget kandidatuddannelse? Public Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder. Dette gælder både, hvis du har været indskrevet på uddannelsen her ved Aarhus Universitet eller ved at af de andre universiteter. Læs meget mere om og. Retskravet forudsætter, at Aarhus Universitet modtager din ansøgning rettidigt.

Next

Hvad skal der stå i en relevansbeskrivelse?

ansøgning kandidat au

Ellers har du ikke mulighed for at komme i betragtning til optag. Hvis du ønsker at ændre i din ansøgning, kan du trykke dig tilbage via proceslinjen. En stor del af det at være studerende på uddannelsen består derfor i forberedelse, hvilket bl. Hvis du har tvivlsspørgsmål i forhold til mulige emner, hvem der kan være vejleder på dit speciale eller noget helt tredje, så har du mulighed for at drøfte det med den tildelte mentor. Fra efteråret 2017 er studieåret på Science and Technology opdelt i to semestre. Din vejleder er som hovedregel den samme for feltforberedelse 2.

Next

Uddannelse

ansøgning kandidat au

Dokumentationskrav vedrørende godkendelse som iværksætter omfatter som minimum tro og love-erklæring vedr. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav. Al dokumentation skal uploades til din ansøgning på. It is important that you must make sure to upload all the necessary documentation before the relevant documentation deadlines. Det er afgørende, at du kan dokumentere de forhold, du lægger til grund for din ansøgning.

Next

Statskundskab

ansøgning kandidat au

Det er muligt at opnå dispensation fra adgangskravene, hvis man har faglige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Der er dog ingen garanti for at ønsket kan opfyldes. De gældende regler er beskrevet herunder. Kombinerer du efterfølgende det fag med et gymnasierettet tilvalg, kan du undervise i gymnasiet. Du kan kontakte fagets studievejleder for vejledning om adgangskravene. Det er vigtigt, at du sørger for at indsamle og indsende relevant dokumentation for at vi kan have et tilstrækkeligt oplyst grundlag at behandle din ansøgning ud fra.

Next

Tompladsordningen

ansøgning kandidat au

Du har nu mulighed for at tage cand. Det udfyldte ansøgningsskema og relevante bilag sendes til Efter- og Videreuddannelse på fakultetet Science and Technology, som registrerer din ansøgning. Hvis du søger og får en standbyplads, står du på venteliste og kan frem til midten af august få tilbudt en studieplads med studiestart senest 1. Eventuel erhvervserfaring er ikke en begrundelse eller forudsætning for at blive optaget og indgår ikke i vurderingen af din ansøgning. Din ansøgning om genoptagelse kan således kun behandles, hvis du får tilladelsen. Vær opmærksom på, at du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen på lige fod med årets øvrige ansøgere - også selvom kravene skærpes i forhold til året, hvor der er givet tilsagn.

Next