Bodø kommune ledige stillinger. KS 2019-11-25

Ledige stillinger og jobber

bodø kommune ledige stillinger

Dersom det er behov for øyeblikkelige utsendinger som ikke kan vente til lørdag, sendes disse over som normalt, og merkes med «Haster». Dette gjelder også for interne søkere. H131 er et døgnbemannet botilbud for personer med rusutfordringer og psykiske lidelser. Vi vil ha folk med ambisjoner — både på egne og samfunnets vegne. Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf.

Next

Ledige stillinger og jobber

bodø kommune ledige stillinger

Vår visjon er Lev hele livet. Der jobbet Randi Huus som nyutdannet sykepleier. Boligen blir det første bofellesskapet i kommunen med hovedvekt på hele stillinger. Samtidig legger vi også struktur på utsendingene, for å spare penger der vi kan. Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf.

Next

Bodø Kommune

bodø kommune ledige stillinger

Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Kontoret for Grunn- og eiendomsutvikling har ansvaret for salg og utleie av kommunal eiendom, utøver grunneierfunksjonen for ca. Adresse: Helse- og omsorgsavdelingen Asphaugen barnehage har ledig en vikariatstilling i 100% som barnehagelærer! Det kreves derfor høy grad av korrekt og positiv opptreden. Flere større nordnorske bedrifter som Nordlandsbanken og Widerøe har også hovedkontor i byen. Vi har tankekraft og handlekraft til å fornye og sette planene våre ut i livet. Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Next

Ledige stillinger

bodø kommune ledige stillinger

Vi har fokus på hvilke utfordringer, behov og ressurser den enkelte har. Vi vil gjøre hver dag til en god dag for barn, foreldre og personalet. Det er også mulig å abonnere på ledige stillinger. Har du lyst å være sammen med oss å skape den gode galskapen, de magiske øyeblikkene og de trygge stundene? Fra brutto lønn trekkes 2 % pensjonsinnskudd. Vi ønsker å tilsette vikarer som kan arbeide vakter på dag, aften og natt.

Next

Jobbe i Bærum kommune

bodø kommune ledige stillinger

Historisk sett har fiskerinæringen vært sentral i Bodøs utvikling, men etter krigen har utbyggingen av blant annet Bodø hovedflystasjon endret fokuset fra primærnæringene til servicenæringene. Problemet er at folk tar utgangspunkt i den arbeidssituasjonen de har i dag. Du må vise respekt for mennesker, like å samarbeide og jobbe i team. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Markedsverdien antas å være ca.

Next

Bodø Kommune

bodø kommune ledige stillinger

De er veldig glad for at vi satser på en heltidskultur. Det stilles krav til selvstendighet og god samarbeidsevne. Sammen med lokale, nasjonale og internasjonale partnere innenfor næringsliv, forskning og forvaltning, vil vi utvikle de 2,9 millioner kvadratmeterne vi får frigjort når vi flytter flyplassen. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Stillingen lønnes etter gjeldende tariffavtale. Klikker du videre på siden, aksepterer du at det utplasseres informasjonskapsler til disse formålene.

Next

Jobbe i Bærum kommune

bodø kommune ledige stillinger

AnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Recovery kan kort beskrives som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer og eller ruslidelser. Vi tilbyr lønn etter gjeldende tariffavtale, og for alle våre stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Regningen blir fordelt prosentmessig etter plassbehov.

Next

Annonser

bodø kommune ledige stillinger

Er du fast ansatt i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller ønsker du å øke din stillingsandel oppfordres du også til å søke. For å jobbe hos oss vil vi at du:Er engasjert og initiavtirikEr selvstendig, men samtidig en lagspillerKan jobbe i tverrfaglige teamEr fleksibelEr ydmykHar godt humør og bidrar til ett godt arbeidsmiljøAnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Ressursene nytter vi på en slik måte at våre produkter og tjenester holder høyest mulig nivå. Søkere bes benytte elektronisk søknadsskjema som dere finner på www. Du vil arbeide sammen med erfarne pedagoger og assistenter med høy arbeidsmoral. Staben består av sykepleiere, vernepleiere, psykiatrisk sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Next

Annonser

bodø kommune ledige stillinger

Bodø kommune har store ambisjoner for dagens flyplassområde. Strategien skal blant annet bidra til at Bodø kommune får realisert verdien i arealene som skal utgjøre den nye bydelen, gjennom utvikling og videresalg. Her er en trivelig atmosfære for både de som bor her og de som jobber her. Boligen er pilot i kommunens satsing på heltidsstillinger. Dette fordrer at søker er utpreget serviceorientert og engasjerer seg i alle nivåer. Stillingen vil være plassert i fagmiljøet hos Grunn- og eiendomsutvikling og delta i Ny by-prosjektet. Avdelingen forvalter på vegne av Bodø kommune en bygningsmasse på til sammen ca.

Next

Bodø Kommune

bodø kommune ledige stillinger

Dette er stillinger som i hovedsak tilbys vernepleierstudenter underveis i studiene, som igjen kan søke på stipendordningen som Bodø kommune tilbyr vernepleier- og sykepleierstudenter som er halvgått i studiet sitt. Dette gjelder også for interne søkere. Vi gir deg en solid opplæring og veileder deg faglig underveis. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Next