Bostøtte søknad. The Housing Bank 2019-12-02

Sandnes kommune

bostøtte søknad

Klagemulighet Fristen for å klage er 3 uker fra den dagen vedtaket ble fattet. Forklar hva du mener er feil og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Bostøttekalkulator For å finne ut om din husstand har krav på bostøtte, og hvor mye dere eventuelt kan få, kan dere bruke. Her skal dere legge inn opplysninger om husstandens sammensetning, inntekter og boligopplysninger. Husbanken og kommunene samarbeider om den såkalte bostøtteordningen, som har som formål å redusere boutgiftene for husstander med lave inntekter.

Next

Lånekassen

bostøtte søknad

Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Boligforsikring tas ikke med, bygningsforsikring inngår i fellesutgiftene. Har du inntekter som ikke kommer fram på norsk ligning, må du også dokumentere disse. Andre spesielle vilkår: Se Husbankens internettsider eller egen brosjyre om bostøtte. Du finner flere eksempler på.

Next

Sandnes kommune

bostøtte søknad

Les på andre nettsteder: Les mer om dette temaet på Husbankens nettsider, som administrerer ordningen sammen med kommunene. I kommunegruppe 4 er de samme grensene 195. Hvis du er under 18 år og har egne barn, kan du også søke. Boligkontoret Besøksadresse: Skårersletta 61, 6. Du må sende inn bekreftelse fra foreldrene dine, og bekreftelse på at den av foreldrene dine du bor sammen med er i utdanning til oss. For å ha rett til bostøtte må du ha en langt lavere inntekt enn en normallønn. Du melder fra om dette ved å logge inn på din side i Husbanken og legge inn inntektene der.

Next

Bergen kommune

bostøtte søknad

Dersom du har søkt elektronisk kan du logge på Din Side hos Husbanken hvor du laster opp et nytt vedlegg på søknaden din. Kalkulator: Kalkulatoren beregner hva du har rett til i bostøtte. Kontaktinformasjon Boligtjenesten Besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes E-postadresse: Telefonnummer: 51 33 60 00 Vakttelefon: 976 54 311, er betjent i tidsrommet mandag-fredag 07:45 - 15:15 Klage Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Kommunen har retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger. Det innført automatisk etterkontroll av inntektene som er brukt ved beregning av bostøtte. En enslig kan i 2014 maksimalt ha en inntekt på 218. Av denne summen får du normalt dekket 70 prosent dekningsprosent.

Next

Bostøtte

bostøtte søknad

Det kan ikke være en fritidsbolig. Du kan også søke dersom du er student og studiet ditt er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, for eksempel yrkesrettet attføring. Send inn søknad Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligtjenesten. Krav til søker Alle over 18 år kan søke bostøtte, unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha. Med noen unntak kan alle over 18 år søke.

Next

Sjekk om du har rett til bostøtte

bostøtte søknad

Som vi ser her får den enslige personen en bostøtte på 1. Det kan være avvik fra det du faktisk betaler og det du får lagt til grunn. Klagen må være skriftlig og dokumentasjon må vedlegges. Tilpasningen må være hensiktsmessig, fungere over tid og ha sammenheng med funksjonsnedsettelsen. Unge uføre har de høyeste inntektsgrensene. Boligene tildeles personer som på grunn av økonomiske, sosiale eller andre forhold har et midlertidig behov for bistand til bolig.

Next

Bergen kommune

bostøtte søknad

Bostøtte blir utbetalt hver måned ca. If this applies to your household, you should read more about the deduction before entering your income in the calculator. For more information, click on the question mark in each field. . Hvis du ikke har fått medhold i klagen din, kan du be om at klagen din blir behandlet av den uavhengige klagenemnda for Husbanken. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Next

Lånekassen

bostøtte søknad

Bor du for deg selv, kan du ha rett til et bostipend på 4 517 kroner per måned. Bostøtten bestemmes av godkjente boutgifter fratrukket en egenandel. Husbanken behandler klagen innen to til seks uker og sender deg et vedtak. Det er tre måter å sende inn dokumentasjon på en søknad om bostøtte. Merk deg at ved flytting må alle i husstanden være bosatt og registert i Folkeregisteret senest den 1.

Next

Sandnes kommune

bostøtte søknad

Husk alltid å oppgi navn, fødselsnummer og hva saken gjelder. Dette beregnes automatisk på bakgrunn av opplysninger kommunen har registrert i bostøttesystemet. Søknader behandles fortløpende hver måned, med vedtak mot slutten av måneden. Det skal være enkelt å søke om bostøtte. Bostipendet er ikke behovsprøvd mot foreldreøkonomi, og kommer i tillegg til eventuelle andre lån og stipend du kan ha rett til.

Next