Bruk stemmeretten din. Bruk stemmeretten din 2019-11-30

In English

bruk stemmeretten din

Heldigvis er det sånn at mange av både enkeltpersonene og gruppene som rammes av avvik eller systematisk urettferdighet i Norge, har gode hjelpere. Med andre ord kunne Frp ha sikret seg en hel del stemmer ved neste valg om de faktisk hadde holdt det de lover. Valgdeltakelsen blant studenter er laber. Heile stillingar og ei sjølvstendig inntekt til å leve av er avgjerande for reell likestilling. Hvem skal du stole på? Den gruppa har elles svært dårlegaste oppmøte på valdagen. I tillegg er det interessant å se hvordan unge mennesker endrer mening fra skolevalget og fram til de faktisk kan stemme ved ordentlige valg når de fyller 18 år. Kvinnerepresentasjonen i nokre kommunar var som følgjer i 2015: Årdal 33,3 %, Lærdal 35, 3 % og Aurland 23,5 %.

Next

Strikkegeriljaen: Bruk stemmeretten din!

bruk stemmeretten din

På denne måten kan vi vi få folkevalde organ som gjenspeglar befolkninga. I 2013 stemte faktisk hele 840. Det er desse 65 politikarane som skal bestemme over utviklinga av tenestene fylkeskommunen har ansvar for. Det er viktig at dei politiske partia har like mange menn og kvinner på vallistene. Frp har således ikke holdt mye av det de lovte og alle som stemte på dem i håp om å få casino i Norge sitter fortsatt hjemme og spiller på nett.

Next

Å stemme er å bestemme!

bruk stemmeretten din

Det er ikke overraskende at de lander på denne konklusjonen. For ja, det finnes dessverre mange av de som rett og slett trues eller hetses ut av det offentlige ordskiftet. Ellers kommer det alt mulig rart etterhvert som det faller meg inn. Grunnen til det er rett og slett at vi lever lengre, og at velgerne dermed blir eldre. Det er svært viktig at vi gir kvinnene sjansen.

Next

Bruk stemmeretten din på forhånd!

bruk stemmeretten din

Heile stillingar og ei sjølvstendig inntekt til å leve av er avgjerande for reell likestilling. De har makt, fordi de kan straffe politikere ved valg når… Det settes jevnlig søkelys på hvordan offentlige personer rammes av hets og trusler i kommentarfelt. Nokre kommunar held også val søndag 8. Last ned informasjonsbrosjyrer på flere språk: Les om hvordan du stemmer i Asker:. Negotia aims to offer its members attractive deals at any time. All the more reason to protect your interest at work by joining Negotia. Derfor oppfordrer jeg med dette innlegget alle til å bruke uka som kommer til å oppfordre folk flest til å forhåndsstemmme.

Next

Bruk din stemme til å endre Norge

bruk stemmeretten din

Vi må difor bli flinkare til å «heie fram» eller krysse av kvinner, ungdom, pensjonistar eller personar med minoritetsbakgrunn. Eksempler på gode hjelpere kan være arbeidsgivere, foreldre, søsken, venner, fagforeninger eller frivillige organisasjoner. Du må stå innført i manntalet i ein kommune for å kunne stemme. I sum betyr dette at personer som oppholder seg i en annen kommune enn den de er folkeregistrert i på valgdagen, ikke kan stemme. Då skal innbyggjarane i nye Vestland fylke velje 65 representantar til det nye fylkestinget. Dette krever at man følger med på hva som skjer i verden rundt seg til enhver tid og ser hvordan de ulike partiene håndterer de ulike utfordringene som kommer deres vei.

Next

In English

bruk stemmeretten din

Skolevalg er en viktig del av å bli voksen, og det er viktig å tenke over den makten som din stemme har. Vil du påvirke politikken der du bor? Eggdonasjon krever et inngrep, i motsetning til sæddonasjon. Dette gjelder først og fremst folk som er bosatt utenlands og studenter. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet 2019 © Fjordabladet. Utanlandske statsborgarar som melder flytting ut av Noreg før valdagen, mister stemmeretten.

Next

Val 2019

bruk stemmeretten din

Eller har vi det for godt i «gamlelandet» her oppe i nord. De er bare så moderne og fine i litt seint-20 tallskostyme, men de ser helt forvirret ut. Bruk stemmeretten din til å påverke kva for parti og politikare du vil skal sette sitt preg på dei første fire åra i det helt nye fylket Vestland! Det finnes eldre som ikke gis nok mat på sykehjem. Fylkeskommunen har ansvar for dei vidaregåande skulane, tannklinikkane, fylkesvegene og kollektiv. Ja jeg har valgt både i politikken og her. Det demokratiske mandatet til vår folkevalgte forsamling blir lavere desto lavere valgdeltakelsen er, og ikke minst: desto lavere valgdeltakelsen blir blant store stemmeberettigede grupper.

Next

In English

bruk stemmeretten din

Jeg viser også egen og andres kunst. I Norge er det nemlig slik at på valgdagen kan du kun avgi stemme i det fylket du oppholder deg i, og du er kun stemmeberettiget i den kommunen du er folkeregistrert i. Vi vet stadig mer om omfanget av fenomenet og konsekvensene det har for offentlige personer. Det finnes enkeltmennesker som utsettes for grov kriminalitet, og blir fulgt opp for sent og for dårlig av politiet. What you earn provides a platform for your standard of living. Sjølv om dei fleste parti prøvere å ta omsyn til desse faktorane, blir valresultatet ofte annaleis.

Next

LO:

bruk stemmeretten din

Ungdom mellom 20 og 30 år er anna gruppe som er underrepresenterte. De brillene, morsomt og tidstypisk. Ikke bare er det svært belastende for enkeltpersonene som rammes. Vi ser først på det medisinske. Er du frå eit land utanfor Norden må du ha vore registrert busett i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen. De fr 1949 kunne sikkert endelig gifte seg. Du kan heller ikkje førehandsrøyste fleire gonger.

Next