Bytte lege. Slik bytter du fastlege 2019-11-28

Lege

bytte lege

Fastlegen mottar et basistilskuddet som reguleres årlig. For en ny vurdering betaler du vanlig egenandel. Den enkeltes rett til ny vurdering er rettet mot kommunen. Spørsmål: Hva gjør jeg dersom jeg ønsker å melde meg ut av fastlegeordningen? Spørsmål: Kan jeg velge en gruppepraksis som fastlege? Fastlege, sjømannslege og reisevaksinering Kven kan få tilbodet? Det samme gjelder ved folkeregistrert flytting. Svar: Ja, men enhver lege i fastlegeordningen har plikt til å prioritere innbyggerne på egen liste så fremt det ikke er snakk om øyeblikkelig hjelp.

Next

Lege

bytte lege

Spørsmål: Barn og fastlegeordningen Svar:Der foreldrene har felles foreldreansvar og samme folkeregistrerte adresse, får barnet tildelt samme fastlege som mor eller far. Vågen legekontor, som har ein lege og kommunelegekontoret som har 6 fastlegar og turnuslege. Kommunen må gjennom fastlegeavtalene sørge for at fastlegene har kapasitet til å motta henvendelser om ny vurdering. Spørsmål: Jeg ønsker fastlege — hva gjør jeg da? Et fastlegebytte er gyldig fra den 1. Svar: Ta kontakt på fastlegetelefonen 810 59 500 eller benytt Kilde: Regjeringen. Svar: Du kan selv velge fastlege det året du fyller 16 år.

Next

Slik bytter du fastlege

bytte lege

Du kan anten ringe oss, eller du kan Der finn du også oversikt over timar du allereie har avtalt og ei oversikt over kontakt du har hatt med oss på Besøklegen tidlegare. Fastlegen som foretar ny vurdering, skal imidlertid sende journalnotatet over til pasientens fastlege, slik at fastlegen skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til § 7 i forskrift om fastlegeordning i kommunen. Bytte lege Sula kommune har 7 fastlegar. Spørsmål: Mottar fastlegen penger for meg selv om jeg ikke bruker legen? Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggjarane på eiga liste. Spørsmål: Mister jeg fastlegen min hvis jeg flytter til utlandet Svar: Dersom du melder flytting til ny adresse i utlandet, mister du din fastlege. Ansvarlig lege har hovedansvaret for journal og oppfølging av personen.

Next

Slik bytter du fastlege

bytte lege

Spørsmål: Hva er ny vurdering? Reisevaksiner kan ein få ved å henvende seg til kommunelegekontoret. Spørsmål: Kan jeg som har fylt 16 år velge fastlege selv? Alle som treng det kan få time til slike attestar. Svar: Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Det innebærer at flere fastleger har felles listeansvar for personene på en liste. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per år. Dersom du tidligere har vært tilknyttet en fastlege som i dag har full pasientliste, og du har flyttet tilbake til kommunen etter en periode, som ikke overstiger tre år, har du rett til å bli tatt inn på listen igjen.

Next

Slik bytter du fastlege

bytte lege

. Du betaler ikke mer for å gå til en annen fastlege. Det kreves ingen henvisning fra fastlegen. Legen held til ved kommunelegekontoret. Det er også mulig å la barna stå utenfor fastlegeordningen.

Next

Slik bytter du fastlege

bytte lege

Spørsmål og svar om fastlegeordningen. Legen kan kreve et gebyr for dette. Spørsmål: Kan jeg få med journalen min når jeg bytter fastlege? Lytt til teksten Stopp avspilling Kva tilbyr vi? De som står på en fellesliste, skal ha en av fastlegene som betjener listen som sin ansvarlige lege. Du får et ekstra bytte. Der foreldrene har felles ansvar for barna og forskjellig folke registrert adresse, settes barnet på samme liste som den av foreldrene som har samme folkeregistrerte adresse som barnet. Svar: Hvis du selv, eller du og din fastlege i fellesskap, ønsker å få nytt lys på dine problemer, kan du kontakte en annen fastlege og be om en ny vurdering. Dersom du ønsker en annen fastlege, må du enten ringe Fastlegetelefonen: 810 59 500, eller bytte på.

Next

Slik bytter du fastlege

bytte lege

Svar: Dersom du ønsker at journalen din skal overføres til den nye fastlegen, må du betale din tidligere lege for dette. Fastlegeordningen sender deg en melding om hvilken fastlege du er tildelt. Sjømannslegen kan fylle ut både offshore og sjømannsattest. Alle innbyggjarane i Norgehar rett til å ha ein allmennpraktiserande lege som sin fastlege. Personer på fellesliste kan velge hvem de vil ha som ansvarlig lege blant fastlegene i praksisen med ledig kapasitet. Spørsmål: Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min? Spørsmål: Hva skjer når jeg flytter til en annen kommune? Svar: Gruppepraksis med fellesliste, innebærer at to eller flere leger med individuelle fastlegeavtaler har kontor sammen, etter nærmere avtale med kommunen har de et felles ansvar for allmennlegetilbudet til personen på en liste.

Next

Slik bytter du fastlege

bytte lege

Den av foreldrene med samme folkeregistrerte adresse som barnet, kan foreta fastlegebytte på vegne av barn under 16 år. . . . . .

Next

Slik bytter du fastlege

bytte lege

. . . . .

Next

Lege

bytte lege

. . . . . . .

Next