Etiske problemstillinger i arbeidslivet. Liv Edrun sin blogg: Etikk og verdivalg i arbeidslivet 2019-11-26

etikk

etiske problemstillinger i arbeidslivet

Etter skolen mÞter de raskt forskjellige former for tvangssituasjoner, fristelser og dilemmaer uten at skoler eller lÊrebedrifter har forberedt dem i tilstrekkelig grad. Konsekvensialisme Konsekvensialisme er en kategori som favner mange ulike moralteorier. Hvordan kan man takle dette slik at relasjonene fortsatt er gode og unngÄ at det slÄr tilbake pÄ en selv slik at arbeidet som tillitsvalgt blir vanskeligere i fremtiden? Konsulenten har tidligere levert raskt, profesjonelt og har god kunnskap om lokaleforhold, systemer som brukes og vil kreve lite tilrettelegging. Som leder har en et ansvar for Ä holde den etiske diskursen levende, slik at den munner ut i en hÞyere etisk standard. «Vi bÞr tillate bruk av fosterdiagnostikk for Ä oppdage alvorlige sykdommer hos foster» er derimot en etisk pÄstand, som vi ikke kan undersÞke om er korrekt bare ved Ä se pÄ hvordan verden faktisk er. Innlevering i Inspera Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. NÄ er ikke disse eksemplene med Irak og Afganistan ment direkte mot de landene, det er bare at ofte er dette vanligere holdninger Ä mÞte pÄ fra mennesker som kommer fra der, enn feks.

Next

HĂ„ndtering av etiske dilemma

etiske problemstillinger i arbeidslivet

Poenget er Ä gjÞre en helhetsvurdering av hva som er godt. VÊr konsekvent med at de opplysningene du gir er riktige. Noen tillitsvalgte opplever til og med Ä bli lekdommere i. Det innebÊrer at et medlem som for eksempel fÞler seg grovt trakassert av en leder eller kollega kan komme til deg med et varsel om at vedkommende nÄ ikke orker mer. Les mer i Store norske leksikon I tredje avsnitt i denne artikkelen blir deskriptiv etikk oppgitt Ä vÊre synonymt med meta-etikk.

Next

Etiske problemstillinger i arbeidslivet by Celine Nord on Prezi

etiske problemstillinger i arbeidslivet

Han Ole pÄ butikken er formann i traktorforeningen, som igjen sÞker kommunen om penger. Gode kunnskaper og stolthet over faget, kan motvirke slike holdninger. Det finnes flere eksempler pÄ teknologier som ser ut til Ä kunne fÞre til store gjennombrudd i en tidlig fase, men ikke lever opp til hÄpene om raske resultater. Verv som tillitsvalgt gir deg nye roller. For kollegaen din er det alvor. SkrÄplanargumentet har en motsats i det sÄkalte «rulletrapp-argumentet», som er en optimistisk vurdering av at handling A innfÞringen av en teknologi automatisk vil lede til situasjon B, som er Þnskelig.

Next

Etiske problemstillinger i arbeidslivet by Celine Nord on Prezi

etiske problemstillinger i arbeidslivet

Men man mĂ„ huske at lojaliteten overfor arbeidsgiver ikke oppheves ved at man erklĂŠrer Ă„ opptre som privatperson pĂ„ Internett. Her fĂžlger et utvalg av rettslige problemstillinger knyttet til bruk av sosiale medier: Arbeidstakers ytringsfrihet Arbeidstakers ytringsfrihet og grensene mot lojalitetsplikten er grundig behandlet i tidligere artikler i Lektorbladet blant annet i nr. Hvis du konfronterer fĂžrstnevnte med det har du rĂžpet at leieboer har et klientforhold, og dermed brutt taushetsplikten. PĂ„ motsatt siden kan man hevde at de to tilfellene er forskjellige, fordi genetisk informasjon er spesiell — blant annet fordi den er medfĂždt og ikke kan endres, og ved at den ogsĂ„ kan gi informasjon om vĂ„re familiemedlemmer. SelvfĂžlgelig skal ikke sosiale medier anvendes i strid med hva som er lov, men dette perspektivet lĂžser ikke utfordringen ved de sosiale medier. Eksemplene skal ikke vĂŠre fra lege-, sykepleier- lĂŠrer- osv.

Next

Problemstillinger i arbeidsliv

etiske problemstillinger i arbeidslivet

Dette lar seg ikke lett regulere. As «tillitsvalgt» you might have to handle wistleblowers and could even be elected among all your colleges to be «verneombud» in the business. De yrkesfaglige videregÄende skolene forholder seg til forventninger og krav bÄde fra myndigheter og det arbeidsmarkedet ungdommene sendes ut i. Et annet eksempel er at Økokrim tar til orde for bÞter pÄ over en million kroner for store arbeidsgivere etter arbeidsulykker. Det er utarbeidet en med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette. Et kjennetegn ved etiske spÞrsmÄl er at det i de fleste tilfeller ikke finnes noe «riktig» svar som alle kan bli enige om. Det gis en skriftlig tilbakemelding pÄ besvarelsen.

Next

NÄr de pÄrÞrende er uenige

etiske problemstillinger i arbeidslivet

I denne saken valgte politikammeret som hadde etterforskningen Ä ikke registrere mistanken i et sentralt register slik at etterforskningen ikke kom politimannen for Þye. Brukermedvirkning Min erfaring fra sykehus og sykehjem er at sykepleiere kan synes det er vanskelig Ä gÄ inn i saker nÄr pÄrÞrende og pasient ikke er enige om hvilke tjenester og omsorgsnivÄ pasienten skal ha, eller hvordan pasienten bÞr fÞlges opp i forhold til behandling, pleie og omsorg. Vedkommende klarer seg ikke pÄ det og fyller vilkÄrene for Ä fÄ sosialhjelp i tillegg og innvilges det. Sykepleier Anna stÄr i dÞra til avdelingssykepleier. Et annet punkt som skiller konsekvensialister fra hverandre, er hvordan de gode konsekvensene skal fordeles.

Next

SME4210

etiske problemstillinger i arbeidslivet

Det fÄr du vite hos neste bruker som i sin sÞknad dokumenterer at han bor der og betaler husleie. Likevel er yrkesetiske problemstillinger lite fremtredende i undervisningen, det er lite systematisk yrkesetisk opplÊring og fÄ lÊremidler tilgjengelig. Hun er 86 Är og kom til oss for rehabilitering etter et lÄrhalsbrudd. Ville nok brukt et av de andre eksemplene for ikke Ä bomme helt pÄ oppgaven. De som sover ligger i vogner stÄr pÄ baksiden av barnehagen. Du, som tillitsvalgt, har erfaring med slikt. Mye baserer seg pÄ sÞkers opplysninger.

Next

Etiske problemstillinger i arbeidslivet by Celine Nord on Prezi

etiske problemstillinger i arbeidslivet

Denne personen har en slektning som er politimann. Marnburg mener derfor at bedrifter som har en bedriftskultur som fokuserer pÄ etisk bevissthet og dyrker denne i dialog med ledere, ansatte, samarbeidspartnere vil kunne fÄ til en endring. Dette er eksempler pÄ etiske problemstillinger som bruk av moderne bioteknologi Äpner for, og som det er mange eksempler av pÄ vÄre temasider. Det finnes flere mÄter Ä finne svar i moralske spÞrsmÄl. .

Next

Etiske dilemma

etiske problemstillinger i arbeidslivet

Rasjonalister mener at moralske pÄstander kan og mÄ erkjennes og begrunnes gjennom fornuften, mens empirister mener moralske pÄstander kan erkjennes gjennom erfaring. Et etisk valg innebÊrer Ä ta stilling til hva som er rett, og hva som er galt. Hun sier at moren ikke vet sitt eget beste, og at det er uforsvarlig av oss Ä sende henne hjem. Jeg mÄ snart levere inn en oppgave om etiske dilemmaer i offentlig forvaltning. God etisk argumentasjon avhenger av at man har nÞdvendig kunnskap om temaet, har kartlagt de ulike valgmulighetene som finnes, og hvilke konsekvenser de ulike valgene kan fÄ. Uenigheter om fakta, derimot, mÄ man diskutere for Ä finne ut hva saken faktisk handler om.

Next

Sosiale medier i arbeidslivet

etiske problemstillinger i arbeidslivet

Dette vil bidra til lÊring og at sykepleiere og Þvrig personell blir tryggere og selvstendige i egne etiske valg. Vedkommende klarer seg ikke pÄ det og fyller vilkÄrene for Ä fÄ sosialhjelp i tillegg og innvilges det. Takker pÄ forhÄnd Saksbehandlere fÄr beskjed av overordnede og ikke gi ut alle opplysninger om rettigheter for Ä spare penger. Hva er viktig Ä tenke pÄ da? Flere eldre I foredraget tok hun utgangspunkt i at det blir flere eldre med demens pÄ institusjon. Det samme prinsippet kan brukes om smak ogsÄ. Er det miljÞ eller gener som utgjÞr den store forskjellen innen interesser i de forskjellige fagene.

Next