Fn klimarapport. FN’s klimapanel i ny rapport: »De næste få år er nok de vigtigste i menneskets historie« 2019-11-28

FN

fn klimarapport

Norges kandidater nomineres av Miljødirektoratet, på bakgrunn av forslag fra forskningsmiljøer. Netop nu sidder forskere og delegerede fra hele verden og gennemgår - ord for ord - det endelige referat til politiske beslutningstagere. Rapporterne indeholder et afsnit rettet mod beslutningstagere Summary for Policymakers , der konkluderer på de mange sider; et afsnit, der ofte har været igennem lange debatter, før den endelige ordlyd er fundet. Mange rike land ønsker på sin side ikke at historiske utslipp skal spille en stor rolle når verden skal fordele utslippsrettigheter. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.

Next

Klimaendringer

fn klimarapport

Både forskere, lekfolk og klimaskeptikere er blant kommentatorene. Dette er noen av observasjonene forskere har gjort: Temperaturen på kloden stiger Gjennomsnittstemperaturen på jorda er høyere nå enn den har vært før. Forskerne har også tatt høyde for klimaskeptikernes innvending om at temperaturen ikke har steget så mye som man fryktet de siste 15 åra: — Det som skjer nå for tida er jo ikke at jorda som helhet ikke får mer varme, men mer av varmen har blitt blandet inn i havet, sånn at havet har vært mer effektivt i perioder til å ta opp varmen fra overflaten, sier Eystein Jansen, direktør ved Bjerkenssenteret for klimaforskning. Også han er hovedforfatter på rapporten. Som en anden amerikansk klimaforsker, Wally Broecker, viste for nogler år siden, udgjorde de fossiles andel af det totale globale energiforbrug i 1975 ca. Noen steder vil det bli mindre nedbør, mens det vil regne og snø mer i andre områder. Rapporten er primært samlet, skrevet og redigeret af 91 forfattere, der har haft forskellige roller.

Next

Ny klimarapport fra FN: Klimakrisen kræver massiv omlægning af landbrug og mindre kød

fn klimarapport

På verdensbasis vil ekstremvær og naturkatastrofer som orkaner og sykloner komme oftere og oftere. Ligesom i landets kantiner passen kunne udskifte pølsemix og pomfritter med mere sunde og vegansk orienterede retter. Sådan lyder konklusionen i et omfattende internationalt studie, der dermed gør op med forestillingen om grøn vækst. Med de ambitioner der er meldt ind i forbindelse med de internationale klimaforhandlinger, kan vi ikke kunne holde stigningen på 1,5 °C, men rammer sandsynligvis en global opvarmning på 3 °C i år 2100. En variant af systemet blev ved starten af 2019 indført i hele Canada efter at have fungeret i flere delstater fra 2008 med succes.

Next

Klimarapport fremkalder de sædvanlige reaktioner fra de sædvanlige aktører

fn klimarapport

Panelet udgiver på baggrund af gennemgang af den videnskabelige litteratur cirka hvert femte år en opsummering indenfor forskning og viden om og virkningen deraf. De adresserer behovet for først at minimere og senere helt fjerne brug af fossile brændsler i transport og boligopvarmning — Regeringens klimapakke skal sikre, at det er slut med at snakke klima og transport i adskilte verdener. Våre vanligste energikilder er såkalte «fossile brensler», som kull, gass eller olje. Det fremgår også af denne figur: Problemet med de fossile er, at den allerstørste del af omkostningerne ved at bruge dem, indtræffer længe efter at de er brændt af. Men de hårde fakta er, at tendensen går den modsatte vej. »Rapporten når frem til, at det vil kræve hurtige og vidtrækkende omstillinger indenfor landbrug, energi, industri, bygninger, transport og byer, hvis den globale opvarmning skal begrænses til 1,5 grad celsius. Men indtag af kød er vel stort set bare en vane.

Next

Lilleholt: FN`s klimarapport er foruroligende læsning

fn klimarapport

Både sjøisen i Arktis og snødekket på den nordlige halvkule har blitt mindre og mindre. Her startede kødvanen, som har bidt sig fast. Disse postulater har intet med virkeligheden at gøre. I foråret 2016 kunne en forskergruppe for eksempel påvise, at i Islands vulkanske undergrund. Rapporten siger intet om økologi. Kritikk er også blitt reist mot fokuset på økt issmelting på polene.

Next

FN's klimapanel

fn klimarapport

»Data fra 1961 og frem viser, at stigende befolkningstal og ændringer i indbyggernes forbrug af fødevarer, tøj og energi har skabt en belastning på arealer og ferskvand uden fortilfælde,« skriver klimapanelet. Bidragene må gjennom en fagfellevurdering for å kunne bli del av utkastet. For at dette ikke skal ramme socialt skævt, skal pengene som kommer ind ved afgiften ikke ind i statskassen, men i stedet deles ligeligt ud til borgerne med samme beløb per hoved til alle halvt beløb per barn. Brint kan lagres og fyldes på en bils brinttank lige så hurtigt som benzin og diesel kan påfyldes. Hvem har ansvaret for situasjonen vi står i i dag? Den lange og grundige proces sikrer rapporten stor troværdighed og giver den en væsentlig rolle, når verdens lande senere på året fortsætter de internationale klimaforhandlinger. På mødet sikrede hovedforfatterne og regeringsrepræsentanter i fælleskab, at rapportens sammendrag til beslutningstagere er forståeligt, relevant og er fagligt korrekt. Det var i december 2015 under det 21.

Next

FN's klimapanel

fn klimarapport

Den femte og indtil videre seneste hovedrapport blev udgivet i 2013-14. Menneskers for bruk og livsstil må være bærekraftig Vanlige folk kan også bidra til å kutte i klimagassutslipp. Og i al historisk tid har Ægypten været selvforsynende med fødevarer. Og jeg gør det fortsat. Problemet med global opvarmning kan ikke stå alene! For at overholde sin klimaforpligtigelse skal Danmark frem mod 2030 reducere udledningen af drivhusgasser med 39 procent sammenlignet med 2005. Abonnenten må printe en kopi til eget brug.

Next

Her er otte af hovedpunkterne i FN's længe ventede klimarapport

fn klimarapport

Hvad er denne andelen idag? Det vil kunne revolutionere verden som vi kender den og skabe en fremtid med fred, økologi og overlevelse for menneskeheden. Men lad mig benytte mig af et enkelt land som eksempel: Ægypten. Og de fleste har sikkert som mig, lært i skolen, at nok er der meget ørken i Ægypten, men at det landbrug som ligger ved Nilens bredder, er meget frugtbart. Havnivåstigning er en slik langtidsrisiko. Du må i stedet måle endringer over år og tiår. Det blir økende fare for storflom over det meste av landet Figur 6. Havet bidrar derfor til å forebygge at temperaturen i lufta stiger.

Next

FN’s klimapanel i ny rapport: »De næste få år er nok de vigtigste i menneskets historie«

fn klimarapport

Så også gerne diverse foreninger, aftenskoler dog emnet op for at indvie os der er lidt mere tunge i det end vores børn. Jansen skriver at vi nå er omtrent halvveis til å realisere en temperaturøkning på to grader, og klimaendringene merkes allerede. Men nu er der knap 100 mil. Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Gl. Der er altså ikke tale om ny viden, men om en oversættelse som gør det vigtige dokument nemmere tilgængeligt for danske undervisere, journalister og borgere.

Next

FN's klimarapport kommer nu på dansk..

fn klimarapport

Præcis som os i 60erne. The Working Groups and Task Force handle the preparation of reports, selecting and managing the experts that work on them as authors. Konsekvensene av klimaendringer fører til at mange må flytte. En annen feil forskerne innrømmet at de hadde gjort var å angi feil prosentandel av Nederland som kan havne under vann. Permafrostens afsmeltning accelereres også, jo varmere det bliver, og mellem 1,5 til 2,5 millioner km2 vil blive optøet ved to grader i stedet for 1,5. Dens hovedformål er med regelmæssige mellemrum at udgive naturvidenskabelig viden om klimaændringer, klimatilpasning og afbødning af klimaændringerne. Det samme kan vel også siges om ovendreven forbrug af mejeriprodukter.

Next