Førstehjælp. Lær at redde liv 2019-12-01

Lær førstehjælp her

førstehjælp

En hurtig førstehjælpsindsats kan være med til at redde liv — og til at reducere en ulykkes omfang og mindske traumer! Dukkerne er tilgængelige i forskellige prisklasser og modeller, fra baby til voksen, så du kan finde et alternativ, der passer netop din virksomhed. Book dit kursus på eller på. Siden da har Røde Kors ydet den første hjælp til syge og sårede - lige fra slaget i Dybbøl, over Koreakrigen til nutidens moderne konflikter. Dansk Råd for Genoplivning er en tværfaglig interesseorganisation, der nationalt og gennem internationalt samarbejde formulerer retningslinjer for basal og avanceret genoplivning. Alt dette til markedets bedste priser. Siden da har Røde Kors ydet den første hjælp til syge og sårede - lige fra slaget i Dybbøl, over Koreakrigen til nutidens moderne konflikter. Se også vores andre førstehjælpsprodukter inden du afslutter din ordre.

Next

Lær førstehjælp her

førstehjælp

Hjertestartere En hjertestarter, også kaldet en defibrillator, hjælper med at få et hjerte til at slå igen, hvis en person har fået et hjertestop. Det er ofte en stor fordel at samle dine sikkerhedsløsninger hos en enkelt leverandør. Så skal du have vores skræddersyede tilbud til arbejdspladser. Det er nødvendigt til stadighed at observere den tilskadekomne tæt, da tilstanden hurtigt kan ændre sig. Vi bygger vores kurser på forskning og international viden fra 188 Røde Kors selskaber over hele verden, og vi klæder vores instruktører på til at give undervisning, vi ved virker.

Next

Førstehjælpskursus

førstehjælp

Cirkulationen undersøges hurtigt ved at se efter tegn på liv, der kan være normal vejrtrækning, hoste og bevægelser. Med et førstehjælpskursus fra Røde Kors er du bedst muligt klædt på, hvis uheldet er ude. Hos os kan du gøre lige netop dét. I tilfælde af nye bestemmelser, sørger vi altid for, at vores førstehjælpsundervisning er opdateret således at du som kursist altid får den nyeste viden. Vi mener, at den bedste indlæring sker, når teori og praksis kombineres. Det vil sige trafikken skal standses, motoren stoppes, elektriciteten afbrydes, gastilførslen afbrydes, den druknede bringes op af vandet og så videre. På basismodulet lærer du hjerte-lunge-redning og brug af en hjertestarter.

Next

Hjertestartere og HLR

førstehjælp

I vores sortiment finder du også alt det tilbehør, du har brug for til vedligeholdelse og anvendelse af dit udstyr såsom batterier, elektroder til børn såvel som voksne, kits med saks og åndedrætsværn og meget mere. Røde Kors har over 150 års erfaring med at yde førstehjælp og med den erfaring i ryggen sætter vi løbende nye standarder for førstehjælpsteknik og kurser. Tænk hvis det havde været en i din familie. Du får både teoretisk og praktisk undervisning i at håndtere vanskellige situationer og ulykker, så du kan handle sikkert og hurtigt, hvis f. Underviserne gjorde det hele nemt og sjovt - og jeg fandt ud af, at førstehjælp er meget simpelt og handler om at lære få, enkle redskaber.

Next

Hjertestartere og HLR

førstehjælp

Udover livreddende førstehjælp og almindelig førstehjælp kan man tænke på psykisk førstehjælp. Med et førstehjælpskursus fra Røde Kors er du derfor bedst muligt klædt på, hvis uheldet er ude. Denne erfaring bruger vi til at lave de bedste førstehjælpskurser for vores kunder. Alarmcentralen er bemandet med sundhedsfagligt personale. Ved al førstehjælp sikrer man sig altså, at det er muligt at få ilt ned i luftvejene, at der er luftskifte i lungerne og at der er blodcirkulation til at bringe ilten rundt i kroppen. De detaljerede oplysninger du finder om produkterne her hjælper dig med at finde det rette produkt til netop dit formål eller din virksomhed.

Next

Førstehjælpskursus i hele Danmark. Find dit kursus her og lær førsthjælp

førstehjælp

Dansk Råd for Genoplivning er således forpligtet til og ansvarlig for, at de danske rekommandationer er opdaterede efter den bedst mulige internationale evidens. . Hvad får jeg ud af at lære førstehjælp? Vurdér den tilskadekomne Når man er ved den tilskadekomne, vil man hurtigt ved råb og berøring kunne afgøre om personen er ved bevidsthed eller bevidstløs. Kun meget få overlever, hvis der ikke er nogen tilstede, der kan give livreddende førstehjælp indtil ambulancen når frem. Når du lærer førstehjælp, bliver du en af dem, der kan være med til at gøre en verden til forskel for et andet menneske. Og herpå kan du tilkoble en lang række moduler såsom almindelig tilskadekomst, sygdomme, blødninger, brud etc. Klik på den region, du bor, ovenover og find det kursus, der passer til dig.

Next

Sådan giver du hjertemassage og kunstigt åndedræt

førstehjælp

De giver dig også feedback på, hvordan du udøver førstehjælp, eksempelvis om du skal trykke hårdere eller om dine kompressioner er korrekte. Hvorfor underviser Røde Kors i førstehjælp? Har du nogle spørgsmål, så hjælper vi dig gerne med at finde det rette produkt til dine behov. Derfor er vores førstehjælpskursus altid delt ligeligt mellem praktisk øvelser og teori. Og når du køber kurset hos Røde Kors, så hjælper du på flere niveauer - al overskud fra salget går nemlig direkte til vores hjælpearbejde i Danmark og i verdens brændpunkter. Enkelte steder i landet tilbyder vi dog et førstehjælpskursus på 7 timer, hvor der ikke bliver undervist i den særligt trafikrelaterede førstehjælp.

Next

Hjertestartere og HLR

førstehjælp

Men ved hurtig og effektiv førstehjælp kan chancerne for at overleve stige til op mod 60 procent. Kurser varer 8 timer, og vi har kurser hver uge over hele landet. En livløs stille person kan derimod have akut brug for hjælp til at få skabt frie luftveje. En hurtig førstehjælpsindsats kan være med til at redde liv - og mindske eventuelle varige skader efter et hjertestop. Vi bygger vores kurser på forskning og international viden fra 188 Røde Kors selskaber over hele verden og vi klæder vores instruktører på til at give undervisning, vi ved virker. Blandt vores førstehjælpskurser finder du lige præcis det, du har brug for — uanset om du er ude efter et introduktionskursus, et par timers genopfriskning eller et længere kursus.

Next