Gran kommune ledige stillinger. Ledige assistentstillinger i skole og SFO skoleåret 2019/20 2019-11-25

Miljøterapeut 50% stilling Gran ungdomsskole

gran kommune ledige stillinger

Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Det kan også tillegges andre oppgaver som bussfølge og hjelp under lekser. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden.

Next

Kart

gran kommune ledige stillinger

Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Vi yter praktisk bistand, opplæring og omsorg til mennesker som på grunn av alder, funksjonshemming, psykisk lidelse eller andre årsaker har et særlig hjelpebehov. Beskrivelse av tjenestestedTrintom er en 1-7 skole med nye flotte lokaler fra 2011. Personlige egenskaperBlid, pålitelig og ærlig. Hos oss skal brukerne oppleve at de får riktig hjelp til riktig tid, og at vi er et meningsfylt stopp på veien til et bedre liv. Gran kommune har et levende og variert kulturliv og utallige tilbud om fritidsaktiviteter.

Next

Miljøterapeut 50% stilling Gran ungdomsskole

gran kommune ledige stillinger

God kommunikasjons evner og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Beskrivelse av tjenestestedHaugsbakken og tilrettelagte tjenester består av 13 enheter som er organisert under Familie og velferd. Ønsker du å vite mer om stillingene kan du kontakte institusjonsleder Karianne Havnes på mob. Vennligst oppgi referanser i tilknytning til tidligere arbeidsforhold. Erfaring fra tilsvarende arbeid vil vektlegges. Vi jobber med ulike utfordringer innen psykiatri og rus, og jobber med å skape et trygg og stabilt hjem for våre beboere. Arbeidet vil variere etter elevenes behov, og planlegges i samarbeid med ledelsen og lærerne.

Next

Kart

gran kommune ledige stillinger

Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Du må kunne ta ansvar, være kreativ og løsningsorientert. På grunn av oppgavene som er tillagt stillingen, oppfordres menn til å søke. Stillingen har et kontaktlæreransvar på småskoletrinnet. Vil du være med på å videreutvikle Gran ungdomsskole til en best mulig skole for elever og ansatte? Du må være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden.

Next

Ledige assistentstillinger i skole og SFO skoleåret 2019/20

gran kommune ledige stillinger

Vi ønsker kompetente voksne som skal hjelpe elevene sosialt, emosjonelt og faglig og bidra til at de opplever læring og mestring. Menn oppfordres til å søke. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Sentralt beliggende mellom Oslo, Hønefoss og Gardermoen ligger kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Next

Miljøterapeut 50% stilling Gran ungdomsskole

gran kommune ledige stillinger

. Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. I særlige tilfeller kan relevant erfaring kompensere for manglende formell utdanning. Den som ansettes må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Planinnsyn gir deg opplysninger om status for de ulike planene og du kan finne aktuelle plandokumenter.

Next

Ledige assistentstillinger i skole og SFO skoleåret 2019/20

gran kommune ledige stillinger

Kommunens satsingsområde er elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, samt Overordnet del og Fagfornyelsen. Vi kan tilbyEt hyggelig arbeidsmiljø der både fag og trivsel er i fokus. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Arbeidsoppgavene kan til en viss grad tilpasses din utdannelse, erfaring og interesser innenfor byggesaksområdet.

Next

Miljøterapeut 50% stilling Gran ungdomsskole

gran kommune ledige stillinger

Søknad sendesVi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Den som ansettes må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Det forventes et nært samarbeid med foresatte, lærere og andre aktuelle instanser. Gran har masse bondegårder, noen helt tilbake fra før Kristus fødsel. De som tilbys vikariater må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse.

Next