Gyldendal historie 4-6. Historie ibogforside 2019-11-27

historie3

gyldendal historie 4-6

Og de lærer at arbejde med kilderne: Hvad er en kilde? Kanonpunkterne indgår naturligt i fremstillingen, og faglig læsning er medtænkt. Webprøver til matematik indeholder også et antal emnebaserede test på to niveauer, som prøver elevernes færdigheder i gængse faglige områder. Den anden halvdel tildeles af læreren. Efter hvert kapitel er der desuden forslag til videre arbejde samt en metodedel, der lærer eleverne konkrete faglige arbejdsredskaber, der hører historiefaget til. Kan bruges sammen med plakaterne:. Med i-bogen er der mulighed for at folde det faglige indhold yderligere ud og give eleverne en større forståelse af emner og temaer.

Next

Historie 6

gyldendal historie 4-6

Download 5 guider kopisider til prøveforberedelsen. Webprøver til matematik indeholder 12 prøvetest, som er udarbejdet med udgangspunkt i de nationale test. Elever får detaljeret respons på alle besvarelser. Alle bestillinger tillægges et ekspeditionsgebyr på 50 kr. Halvdelen af disse test er frit tilgængelige for eleven og kan bruges som elevens eget træningsmateriale. Historie 7-9 Af Jens Aage Poulsen, Ulrik Grubb, Christian Hall, Nils Aage Jensen, Palle Roslyng-Jensen, Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Erik Dehn, Sidsel Eriksen, Thomas Meloni Rønn og Henning Brinckmann. Kapitlerne formidler et rigt billed- og kildemateriale, der understøtter forenklede Fælles Måls større fokus på kildearbejde.

Next

historie3

gyldendal historie 4-6

Til Historie 3-4 har eleverne en arbejdsbog, og til Historie 5-6 findes opgaverne på kopiark i Lærerens bog. Det faglige indhold i Historie 7-9 er struktureret i emner og temaer. Både elev og lærer får adgang til materialet via deres Uni-Login. Disse webprøver er særdeles velegnet som evaluering. . Kanonpunkterne indgår naturligt i fremstillingen. Resultaterne oplyses umiddelbart efter afsluttet test og vil være tilgængelige for elev såvel som lærer.

Next

Historie ibogforside

gyldendal historie 4-6

Læreren får oplyst resultater på de prøver, som tildeles. Hvordan arbejder man med kilder? Køber du samtidig materialer i shoppen for over 1. Hvad kan man bruge kilder til? I grundbøgerne er der spørgsmål til kildematerialet, hvor eleverne skal redegøre, analysere, vurdere og perspektivere det faglige indhold. Plakater til prøven Bestil de tre plakater til prøveforberedelsen på. Efter hvert kapitel er en række spørgsmål til udvalgte kilder, hvor eleverne lærer at redegøre, analysere og perspektivere kildematerialet. Webprøver til matematik er webbaseret.

Next

Webprøver: Matematik

gyldendal historie 4-6

I Historie 3-6 præsenteres eleverne for varierede og tydelige tekst- og billedkilder. . . . . . .

Next

Historie 6

gyldendal historie 4-6

. . . . .

Next

Webprøver: Matematik

gyldendal historie 4-6

. . . . .

Next

Webprøver: Matematik

gyldendal historie 4-6

. . . . . . .

Next

Historie ibogforside

gyldendal historie 4-6

. . . . . . .

Next