Hasiči znojmo. Obec Vevčice 2019-11-30

HASIČI Kopřivnice

hasiči znojmo

V posledním čtvrtletí roku 2019 vyjížděla kopřivnická jednotka celkem k 55 zásahům. Námětem cvičení byla dopravní nehoda dodávkového vozidla s cisternou, převážející nebezpečnou látku. Na zakoupení víceúčelového traktoru se finančními prostředky podílelo město Znojmo. Zbylá částka je z našich provozních prostředků. Výsledkem projektu je pořízení velkokapacitní požární cisterny sloužící pro likvidaci požárních zásahů spojených s extrémním suchem, která doplní stávající požární techniku — současnou požární cisternu, která má nádrž pouze o objemu 2500 l. Dobrovolní hasiči jsou s více než 350 tisíci členy největší organizací v České republice.

Next

Události, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

hasiči znojmo

Kopřivničtí hasiči vyjížděli ve třetím čtvrtletí roku 2019 celkem k 53 událostem, z čehož bylo 12 požárů, 32 technických pomocí po 3 zásazích u dopravních nehod, úniku nebezpečných látek a 3 byly rovněž události, které byly následně kvalifikovány jako planný poplach. K tomu řešila jednotka dalších 46 neemergentních událostí. Město Znojmo nám poskytlo finanční dotaci ze svého rozpočtu a ve výši necelých 350 tisíc korun byl koncem roku 2018 zakoupen víceúčelový traktor s příslušenstvím. Hasičské výjezdy míří kromě hašení požárů i k dopravním nehodám, ekologickým haváriím nebo na pomoc při povodních či dalších živelných pohromách. Město Znojmo nám poskytlo finanční dotaci ze svého rozpočtu a to ve výši 300 tisíc korun. Největší podíl mají různé druhy technických pomocí, následují požáry a dopravní nehody. Hlavním cílem projektu je posílit vybavenost výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů v městysi Višňové na základě pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody a zajistit tak jejich připravenost s důrazem na přizpůsobení se extrémnímu suchu.

Next

Události, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

hasiči znojmo

S nově zkolaudovanou stanicí ve Znojmě v květnu 2018 souvisí i údržba venkovních prostor v uzavřeném areálu. Cílem projektu je posílit vybavení výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů v městysi Višňové a zajistit tak jejich připravenost s důrazem na přizpůsobení se extrémnímu suchu. Dobrovolní hasiči mnohdy zastávají klíčovou roli i z hlediska společenského života v jednotlivých obcích. Cvičení se zúčastnilo přes 80 zasahujících. . Často si je lidé spojují s požárním sportem, označovaným také jako hasičský sport, nejdůležitější je však bezesporu doplnění činnosti profesionálních hasičských sborů. Vybavit novou centrální stanici nábytkem není levná záležitost.

Next

Hasičský sbor ve Znojmě má novou požární stanici. Na vybavení stanice se podílelo město Znojmo

hasiči znojmo

O poskytnutí dotace ve výši 80. Tímto děkujeme za výše uvedenou finanční podporu, která nám zjednodušila situaci během probíhající výstavby požární stanice Znojmo. Celkový počet zásahů za první tři čtvrtletí roku je symbolických 150 a počet neakutních událostí 56. Skladba druhů událostí se nijak nevymyká dlouhodobému průměru. Zasahující složky se musely vypořádat s kombinací několika různých faktorů. Jedná se o zcela nově pořízený majetek, který bude sloužit pro údržbu venkovních travnatých, asfaltových a ostatních ploch v areálu nové hasičské stanice ve Znojmě. Do spolufinancování vybavení se zapojilo také město Znojmo.

Next

Události, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

hasiči znojmo

Se stavbou nové požární stanice ve Znojmě souvisí i náklady spojené s jejím vybavením. Dotace byla použita na vybavení, které je využíváno při pořádání soutěží a kulturních akcí, a také na samotné vybavení požárních družstev. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Celková částka za více jak 400 kusů nábytku a příslušenství ve školící místnosti, krizové místnosti a dalších prostorách stanice činí 1,1 mil. U požárů můžeme sledovat po 4 letech poklesu jejich opětovný nárůst, naproti tomu klesl počet zásahů u dopravních nehod, které si svým charakterem vyžadovaly zásah jednotek požární ochrany. . . .

Next

Události, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

hasiči znojmo

. . . . . .

Next

DOBROVOLNÍ HASIČI VIŠŇOVÉ

hasiči znojmo

. . . . . .

Next

Kontakty, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

hasiči znojmo

. . . . . . .

Next

DOBROVOLNÍ HASIČI VIŠŇOVÉ

hasiči znojmo

. . . . . .

Next