Hvilken pÄ nynorsk. Hvordan pÄ Norsk nynorsk 2019-11-27

1. SpĂžrjeord

hvilken pÄ nynorsk

Men fra videregĂ„ende fĂ„r du anledning til Ă„ velge. Verb som har bĂ„de a-bĂžying og e-bĂžying For verb som valfritt har a-bĂžying og e-bĂžying, skal ein gjennomfĂžre anten a-bĂžying eller e-bĂžying for kvart verb: svare — svarar — svara — svara svare — svarer — svarte — svart Eit tredje valfritt alternativ er Ă„ gjennomfĂžre blanda bĂžying, som er slik: svare — svarar — svarte — svart men ikkje t. SĂŠrheim tipser om at egen dialekt for mange er nĂžkkelen til Ă„ skrive rett — og godt - nynorsk. Etter har heller ikke partisipp for sterke verb ei egen hunkjĂžnnsbĂžying. PĂ„ bokmĂ„l ender disse verbene pĂ„ -s: finnes.

Next

Disse feilene gjÞr vi oftest pÄ nynorsk

hvilken pÄ nynorsk

Men for mange er dette systemet vanskelig Ä bruke. Forskellen kan have vÊret omtrent som forskellen mellem norsk og svensk i dag. Jeg skjÞnner frustrasjonen din, og det er bra at du reflekterer rundt det du mener er dÄrlig med skolesystemet. Disse talemÄl kan opfattes som bÄde og. Engelske ords andel blandt lÄneord er ogsÄ steget markant, og udgÞr i BokmÄlsordboka og Nynorskordboka henholdsvis cirka 10 og 12 procent af lÄnordene.

Next

Nynorsk pÄ norske skoler

hvilken pÄ nynorsk

For Ä forhindre useriÞse bidrag krever dette registrering eller identifisering med Google, Facebook eller Twitter. Den er her Kor er bilen min? Den sprÄkvitenskapelige fÞlge av teorien var at Aasen sÄ det som sin oppgave Ä abstrahere enheten i et foreliggende mangfold av dialekter. Slike verb brukes mindre pÄ nynorsk enn pÄ bokmÄl. For eksempel havde dansk-norsk i modsÊtning til dialekterne i Oslo og omrÄdet rundt om Viken ikke noget ligevÊgtssystem, kun én vokal 'e' i grammatiske endelser, monoftonger for de fleste gammelnorske diftonger, lille brug af og , og det havde i nogen grad blÞde konsonanter. Valgfriheten i bokmÄl gjÞr det mulig Ä skrive denne mÄlforma pÄ temmelig forskjellige mÄter. Materiale uten kilder kan bli fjernet. BokmÄlet holdt kun stand pÄ lavlandet og kysten av Østlandet, i byene langs kysten og enkelte industristeder inne i landet i Telemark, Agder og Vestlandet, samt deler av TrÞndelag, Nordland og Troms og hele Finnmark.

Next

Hva er bokmÄl?

hvilken pÄ nynorsk

Da behÞvde han et grunnleggende kriterium i vurderinga av de mange ulike formene, og dette fant han i begrepet «den fuldkomneste Form», som ble et av de mest sentrale begreper i sprÄkteorien hans. Det er jo 2 skriftsprÄk. I definerte han begrepet slik: «Som fuldkomneste Form ansees den, der stemmer mest overeens med de beslÊgtede Ord, med andre Ord af samme Slags, og med Formerne i det gamle Sprog. I nynorskens kjerneomrÄder er nÄ alle generasjoner nynorskbrukere, mens steder der nynorsken kom inn og gikk ut i lÞpet av et tiÄr eller to, har nynorskbrukerne alltid vÊrt i mindretall. Det finnes flere konkrete forslag til et slikt sams norsk skriftsprÄk.

Next

hvilke pÄ nynorsk

hvilken pÄ nynorsk

Som fÞlge av bokmÄlets danske arv er det ofte valgfritt om man vil skrive «min bil» eller «bilen min». Norsk er et sprog fra den gren af den germanske sprogfamilie og er i lighed med og , stÊrkt pÄvirket af. Men enkelte forfattere, som Edvard Hoem og Arne Garborg, har brukt det svÊrt elegant, sier han. Reglane er noksÄ allmenne og er til dels slike som profesjonelle skribentar er vane med Ä bruke. De to siste formene har beholdt endevokalen u og denne har pÄvirket o-en ved. Stortingets behandling av denne saken innvarsler ogsÄ noe prinsipielt nytt, idet det er fÞrste gang Stortinget befatter seg med normeringen av skriftsprÄkene.

Next

Nynorsk

hvilken pÄ nynorsk

KlÞyvd infinitiv Du kan velge om du vil bruke a-infinitiv , e-infinitiv eller sÄkalt klÞyvd infinitiv. Fordi som du sa gikk Ivar Aasen rundt og samlet mange dialekter til et skiftsprÄk. I 1981 blev tilnÊrmingspolitikken i praksis opgivet ved at mange traditionelle riksmÄlsformer igen blev hovedformer i bokmÄl. Fire av Norges atten fylker er i dag fylkeskommuner med nynorsk som offisiell mÄlform - , , og. I svensk er begge tilfelle obligatoriske. Til forskjell fra bokmÄl har nynorsk tre kjÞnn som alle er obligatoriske Ä bruke i likhet med de fleste dialektene og norrÞnt. En del velger galt kjÞnn pÄ hunkjÞnnssubstantiv.

Next

Hva er hvilken pÄ nynorsk?

hvilken pÄ nynorsk

I toppÄret 1943 hadde halvparten av landets skolekretser innfÞrt nynorsk, noe som omfattet over en tredjedel av skoleelevene. Da brÞd ud for alvor tidligt i 1950-erne begyndte at lave en alternativ retskrivning, der blev kaldt , som blev brugt af store dele af hovedstadspressen anfÞrt af. Nynorsk er basert pÄ talt norsk med utgangspunkt i de moderne norske og ble etablert i 1929 som ei av to statssanksjonerte sammenslÄinger av Ivar Aasens landsmÄl og det dansk-norske. I Skandinavien fik vi to standardskriftsprog, et svensk baseret pÄ dialekterne i og omkring , og et dansk baseret pÄ dialekterne omkring og i. Hvem bryr seg om noen sÊre bÞnder langt uta pÄ landet.

Next

Hva er hvilken pÄ nynorsk?

hvilken pÄ nynorsk

Men noen vil jo lÊre sprÄket. De norske dialekter er derimod de traditionelle stedbundne, lokale talemÄl med rÞdder i talemÄlet fÞr. Nynorsken bygger pÄ de norske dialektene, i motsetning til bokmÄl som er en fornorskning av dansk. Dette gjelder for alle tider av kopulaverba. Knudsen sÄ for sig en gradvis fornorsking i denne retning, men fik ikke mulighed for at opleve det selv. PartisippbÞyning av svake verb som attributt i kjÞnn og tall som vist i tabellen ovenfor er fortsatt obligatorisk, akkurat som i det svenske sprÄket. Begge disse omrÄder har haft stor grad af sprogkontakt med andre sprog, og i alt fald for Nordnorge er nok og substrat grunden til det manglende tonefald.

Next