Lärarförbundet göteborg. Bokmässan Göteborg 2019-12-01

Om Lärarförbundet Göteborg

lärarförbundet göteborg

Som anställda brukar vi kunna räkna med att kunna uttrycka vår uppfattning utan att tystas med hot om konsekvenser från våra arbetsgivare. Men så har heller inte skett. Vi får aldrig ta den för given. Det visar tyvärr Göteborg Stads agerande mot personal i förskolan som vill visa sin sympati med det så kallade Förskoleupproret. Göteborg Stad har med emfas hävdat sitt förbud om att bära Förskoleupprorets kampanjtröjor på arbetstid. Tillsammans med fakulteten bedriver vi forskarutbildning och forskning inom flera olika fält.

Next

Lärarförbundet Student Göteborg

lärarförbundet göteborg

Bärandet av t-tröjorna stör heller inte ordningen på arbetsplatsen och det finns inget förbud mot att bära t-tröjor i gällande kollektivavtal. Beslutet fattades utan att samtala med personalens fackliga företrädare — trots upprepade försök från de fackliga representanterna att inleda dialog med arbetsgivaren. Berättelser som ofta ger vid handen att man brinner för sitt jobb, men inte orkar med de orimliga arbetsförhållanden som råder. Arbetsgivarfokus borde ligga på att komma tillrätta med den tuffa arbetssituationen — inte att tysta budbärarna. Det verkar dessvärre inte bli bättre.

Next

Högskolan för scen och musik

lärarförbundet göteborg

. Johanna Jaara Åstrand Förbundsordförande Lärarförbundet Andrea Meiling Ordförande Lärarförbundet Göteborg. Om det är högt eller lågt i tak säger också en hel del om arbetsmiljön på en arbetsplats. Med det har vi en unik bredd bland konstnärliga högskolor i Sverige och unika möjligheter att samarbeta över genregränser. Förbudet motiveras dessutom med att medarbetare inte får ta arbetstid i anspråk för att driva opinion.

Next

Lärarförbundet Student Göteborg

lärarförbundet göteborg

För våra fri- och rättigheter är inte ohotade. Det gör att de inte kan få en tillsvidareanst ällning och dessutom vittnar. När ett antal medarbetare valde att klä sig i tröjor med texten pressat läge, fattade Göteborg Stad beslut om att förbjuda tröjorna och med hot om att stänga av arbetstagare utan lön. En förutsättning för en levande demokrati är just friheten att föra fram olika budskap. Det är en del av det öppna samhället. Vi i Sverige är vana vid att förhållandevis obehindrat kunna arbeta för en bättre arbetsmiljö och för rimliga arbetsvillkor. Antalet studenter är knappt 600.

Next

Lärarförbundet

lärarförbundet göteborg

Om Högskolan för scen och musik Högskolan för scen och musik utbildar musiker inom många genrer, komponister, lärare i musik, dans och teater, musikal- och performanceartister, operasångare och skådespelare. Huset Artisten, färdigt 1992, tillgodoser behoven av lokaler för våra skiftande verksamheter. Högskolan leds av prefekten Petra Frank. Arbetsgivare som lägger tid och kraft på att skapa en tystnadskultur på arbetsplatserna borde i rent eget intresse skifta fokus. Många lärare har hört av sig och är förtvivlade då det har väntat över fyra månader utan att få någon legitimation.

Next

Lärarförbundet

lärarförbundet göteborg

Förskoleupprorets tröja har med andra ord inte försämrat någon medarbetares arbetsprestation — om nu någon på allvar verkligen trodde det. Vi tänker inte stillatigande se på när dialogen med medarbetarna negligeras och arbetsplatser görs till tysta zoner. Den rätten har vi fått i arv från alla dem som för ett drygt sekel sedan kämpade för fackliga och demokratiska rättigheter i vårt land. Vi menar att skyddet för anställdas yttrandefrihet måste vara grundmurad. Det här handlar om förskolepersonal som fullt ut utför sina arbetsuppgifter. Vi tänker inte utan strid låta arbetsgivarmakt få trumfa rätten för anställda att föra fram sin åsikt.

Next

Bokmässan Göteborg

lärarförbundet göteborg

Uttalar mig i Ekot idag om de långa handläggningsti derna på Skolverket för att utfärda lärarlegitimati oner. Därför stämmer vi nu Göteborg Stad till Arbetsdomstolen. Förskoleupproret är ett stillsamt men alarmerande uttryck för en bristande arbetssituation. Förskoleupproret startade hösten 2013 och samlar under hashtagen pressatläge berättelser där personalen vittnar om just det pressade läget på förskolor runtom i landet. Från stadens sida vill man alltså inte bara inskränka sina anställdas rätt att utrycka sin uppfattning — staden som arbetsgivare verkar också ointresserad av att ha en dialog med de fackliga organisationerna. Våra drygt 150 lärare är ofta verksamma vid flera olika utbildningar liksom de många gästlärare som besöker oss under kortare eller längre perioder. Förskoleupprorets mål är att minska barngruppernas storlek och förbättra personalens villkor, så att både barn och personal mår bra i förskolan.

Next

Lärarförbundet

lärarförbundet göteborg

Göteborg Stad borde faktiskt förmå bättre än så här. Detta trots att budskapen inte på något sätt är kränkande eller diskriminerande och budskapet är helt riktat till politikerna. Högskolan för scen och musik är en av tre institutioner inom den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Men det här har fått beslutsfattarna i Göteborg att se rött. Är det verkligen det här arbetsklimatet som politikerna i Göteborg vill att staden ska erbjuda sina anställda? Vi går inte med på att arbetsgivare så lättvindigt som Göteborg Stad tillåts beskära anställdas yttrandefrihet. . .

Next

Bokmässan Göteborg

lärarförbundet göteborg

. . . . . . .

Next

Högskolan för scen och musik

lärarförbundet göteborg

. . . . . . .

Next