Min købmand gudme. Min Købmand Gudme, Vestergade 1, Gudme (2020) 2019-11-30

Mødesteder

min købmand gudme

Deres mor har nemlig måtte arbejde tæt på døgndrift for at kunne genåbne butikken. Men de to tidligere ansatte Karin Hansen og Charlotte Høyer Jensen tog initiativ til at samle ind, så købmanden kunne genopstå. Foto: Flemming Effersøe Salgsglæde og masser af varer har pustet nyt liv i borgerbutikken i Gudme. Hverken Pauline eller Claus have nogen uddannelse eller erfaring med at drive forretning, men energi, arbejdsglæde og sammenhold var mindst lige så vigtige forudsætninger i en købmandshandel på landet. Vedtægtsændringer Ergo skal der vælges en afløser, men der er andet på dagsordenen. Det kræver en vedtægtsændring, og det bliver ikke den eneste.

Next

Flemming er fløjet: Købmanden i Gudme skal have ny ledelse

min købmand gudme

Vi solgte en masse gryn til grød. Derfor tales der også om, at man ikke skal begå den samme fejl som sidst, og huske at bruge købmanden. Købmandsuddannelse Købmandstalentet i Gudme får nu mulighed for at udvikle sit købmandskab, da han netop er begyndt på Dagrofas købmandsuddannelse, hvor han i teori og praksis skal fordybe sig i ledelse, økonomi, drift og personlig selvindsigt. Efterfølgende blev der nedsat en borgergruppe, som arbejdede videre på at få genåbnet butikken. Det åbnede for et samarbejde med Dagrofa om samhandel gennem kæden Min Købmand og udvikling af sortimentet. Da Min Købmand lukkede ultimo maj, døde en del af det sociale liv i Gudme, mener flere af byens borgere, som derfor er glade for, at butikken åbner igen.

Next

Min Købmand Haastrup

min købmand gudme

Selskabet bag Min Købmand i Gudme blev taget under konkursbehandling 1. Pauline solgte ejendommen i 2005. Ægteparret Pauline og Claus Simonsen åbnede deres købmandsforretning på Sognevej i Gudme mandag den 1. Og med Flemming Pedersen som facilitator lykkedes det at få stiftet et anpartsselskab, der ejer butiksanlægget. Ejendommen, som endnu bærer navnet Gyldenlund, er nu privatbolig med adressen Sognevej 29, Gudme. Rasmus Nielsen deltog aktiv i modstandsbevægelsen under 2. I midten af august manglede de stadig knap en kvart million.

Next

Mødesteder

min købmand gudme

Det kan vi se både på omsætningen og personalet — og på kunderne, som handler der mere og mere, fordi det bliver federe at komme der, siger medlem af butikkens tilsynsråd Annika Brandt til Fyens. En af dagene hørte jeg også en kunde sige: Jeg ved ikke, hvad han har gjort, men her er bare blevet lækkert at komme. Købmandstalentet Martin Pellegård sætter strøm til borgerbutik i Gudme på Fyn. Købmand Jens Peter Christiansen 1904-1914 Købmand Sigurd Chr. På gåturen med hunden, på vej til og fra skolen eller fritidsaktiviteter. Nu ligger det ansvar entydig hos købmanden i samarbejde med butikkens tilsynsråd på tre personer, herunder Annika Brandt, der har været primus motor fra begyndelsen, områdeleder Thomas Troelsen, Min Købmand og udviklingskonsulent Trine Schaldemose fra Dagrofa Butiksudvikling. Og så har han givet butikken en fornyet energi, som personalet også mærker.

Next

Købmand Simonsen, Gyldenlund, Gudme

min købmand gudme

Sammen med sine medarbejdere har han på få måneder øget varetrykket og skabt en salgsglæde, som smitter både medarbejdere og kunder. Det viser, at butikken er levedygtig, siger Martin Pellegård. Og naturligvis lytter købmanden til kundernes ønsker. Aagaard 1914-1923 Købmand Niels Christian Christensen 1923-1926 Købmand? Og som det er nu er der bare ikke plads nok på båndet. Vi har flere kunder, der køber for mere.

Next

Min Købmand Gudme, Vestergade 1, Gudme (2020)

min købmand gudme

Derudover var han bestyrelsesmedlem i Centralorganisationen af Købmandsforeninger i Fyns Stift. Og med entreprenør Flemming Pedersen som facilitator lykkedes det at få stiftet et anpartsselskab, der ejer et moderniseret butiksanlæg og lejer ejendommen af en pensioneret købmand. Karins jagt på ny købmand Og ikke mindst for den 59-årige salgsassistent Karin Hansen er parløbet med den unge og dynamiske købmand blevet starten på et nyt og sjovere arbejdsliv. Claus Simonsen døde i 1994, 85 år gammel. Baggrunden for at Gudme har fået en borgerbutik skyldes, at den tidligere købmand gik konkurs. Forud er gået en hektisk sommer, hvor de to nye købmænd i to forsøg har kæmpet for at få byens borgere til at skyde penge i en genåbning af butikken, der var gået konkurs den 1.

Next

Kvinde

min købmand gudme

De lejede sig ind på den modsatte side af vejen hos Jacob Andersen, hvor der blev opstillet et træhus. Og købmanden mener også, at borgerne er vigtig. Og tallene viser, at han har sat strøm til butikken. Mødet i Gudme om købmandsbutikkens overlevelse. Entydigt ansvar hos direktøren og købmanden Og direktør-titlen er kommet med på visitkortet med velberåd hu, da det indtil videre er en borgerbutik og dermed kunne flere stemmer meget vel have lyst til at melde sig i koret om butikkens udvikling. Den har været savnet af alle de ældre, som er dårligt gående, og jeg har også selv savnet den, selv om jeg har bil.

Next

Købmand Simonsen, Gyldenlund, Gudme

min købmand gudme

Siden Martin med titel af købmand og direktør for Gudme Købmandsbutik ApS i begyndelsen af oktober kunne møde sine nye kolleger og kunder, har han brugt Facebook til at blive et kendt ansigt i lokalsamfundet og gøre butikken interessant. Kilde: Johanne og Bjarne Andersen: Et sogn i forandring 1801-2008. Karin Hansen og Charlotte Høyer Jensen bliver fejret som helte i den sydfynske landsby, hvor Min Købmand i morges klokken 7 genåbnede med et festprogram for hele dagen Hele to røde snore skulle klippes af Mads, 14, Maria, 10, og Sebastian,7, da deres mor og nyslået købmand Charlotte Høyer Jensen, 40, sammen med den erfarne salgsassistent og ligeledes nyslået købmand Karin Hansen kunne byde kunderne og byens borgere velkommen til deres egen butik betalt med anparter. Rasmus Nielsen var et meget engageret menneske, som efterhånden påtog sig tillidshverv både lokalt i Gudme og ikke mindst i Østfyns Købmandsforening — fra 1938 som almindeligt bestyrelsesmedlem og fra 1953 til 1962 som foreningens formand. Men hvordan det hele egentlig helt skal lykkes, eller hvornår købmanden er tilbage i fuld drift, er endnu ikke helt sikkert, lyder det fra Flemming Petersen. Hvad netop bestyrelsen angår, oplyser Annika Brandt, at hun ikke selv er på valg og derfor fortsætter, og at en en enkelt foreløbig har meldt sig interesseret i at stille op. Det rakte ikke til de store indkøb, og de varer, der blev solgt, bar præg af, at det drejede sig om blot at opretholde livet.

Next

Købmand Simonsen, Gyldenlund, Gudme

min købmand gudme

Det blev startskuddet til en festlig dag i Gudme med gratis kaffe og rundstykker og underholdning helt frem til lukketid i aften kl. I alt har omkring 230 borgere investeret i alt 900. Han trak sig, da det kun lykkedes at indsamle 830. Der har været købmandsforretning i ejendommen Søndergade 43 i Gudme tilbage til 1901, hvor købmand Jens Peter Hansen overtog ejendommen efter skrædder Jens Peter Poulsen. Omsætningen ligger nu både over budget og efteråret i fjor, hvor Min Købmand blev genåbnet af lokale ildsjæle — Der findes ikke uduelige medarbejdere.

Next