Mingat gjøvik kommune. Os kommune 2019-11-30

Søndre Land

mingat gjøvik kommune

Vi bistår hvis du trenger hjelp med hvordan du går frem når du søker jobb. Dersom dere benytter SingleSignOn vil ikke glemt passord vises. Hun understreker at digitalisering og ny teknologi vil prege alle kommunale tjenester. Helse og omsorg: Sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og institusjonskokker. Hvilke fag kan du velge? Bedriftsidrettslag Kommunens bedriftsidrettslag tilbyr bl.

Next

Forside

mingat gjøvik kommune

Alle er velkommen til å søke. You do not hav…you supplied. «Digitaliseringsarbeidet i Gjøvik kommune er godt i gang og vil gi muligheter for å tenke nytt rundt kommunens tjenester og personalressurser. Gjennom å beholde og rekruttere engasjerte medarbeidere med høy kompetanse, vil vi bidra til at kommunen oppfyller sin visjon om vekst og utvikling i innlandet. The following text fragments have a small font size. Vi har erfarne og dyktige fagansvarlige og veiledere som bidrar til dette.

Next

elections2017.ville.quebec.qc.ca

mingat gjøvik kommune

Legg inn et lovlig brukernavn og passord for å logge inn i MinGat. Ledere gis også bedre styring med at nødvendig opplæring er gjennomført. Lærling Gjøvik kommune ønsker å være en lærebedrift med fokus på kvalitet, og vi tilbyr strukturert opplæring i henhold til opplæringsloven. Disse kan av og til være vanskelig å lese. Hun sier at vi må forvente at flere oppgaver overtas av roboter, samtidig som flere arbeidsprosesser og rutiner digitaliseres og forenkles. Vi prioriterer søkere med ungdomsrett, men tar også inn andre som kvalifiserer til å være lærlinger.

Next

Søndre Land

mingat gjøvik kommune

Vi har derfor fokus på ledelse og ledelsesutvikling. Som søker på læreplass kan det være en del felter som ikke er aktuelle. Pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, barnevernspedagoger, miljøarbeidere, førskolelærere, spesialpedagoger, psykologer, helsesøstre og miljøterapeuter. According to Alexa Traffic Rank mingat. Det er imidlertid viktig at du fyller ut all skolegang etter ungdomsskolen og evt. The event is designed for marketers to learn from the most successful in the field. Oversikt over ledige stillinger og tilgang til vårt elektroniske søknadsskjema finner du nedenfor.

Next

elections2017.ville.quebec.qc.ca

mingat gjøvik kommune

Trykk på neste og skriv inn bildekoden i feltet som vises i vinduet. Vi ønsker også at du skal oppgi inntil 2 referanser. Som ansatt i kommunen har du derfor gode muligheter til personlig, faglig og yrkesmessig utvikling. Før jul gjennomførte 30 medarbeidere fra ulike arbeidsplasser opplæring som superbrukere. This unique experience is absolutely free! Vi har tilbud om kurs og opplæring for ansatte på ulike nivåer og fagfelter i organisasjonen. Alle søkere må benytte dette skjemaet. Oppvekst: Tjenester innenfor skole, barnehage og barn og familie.

Next

elections2017.ville.quebec.qc.ca

mingat gjøvik kommune

Kontakt Servicetorget på telefon 61 18 95 00. Når du benytter engangspassord blir du tvunget til å lage et nytt passord. Tidligere søker: Hvis du har søkt elektronisk tidligere, er du registrert i vårt system. Visjon og verdier Gjøvik kommunes visjon er Universitetsbyen Gjøvik — ledende i bærekraftig vekst og utvikling. Forsikringen omfatter gruppelivsforsikring, yrkesskade- og ulykkesforsikring. Gjerne en som kan si litt om hvordan du jobber i praksis. Increase the font size to make them more legible.

Next

Forside

mingat gjøvik kommune

Vi har et lederprogram for alle ledere for å støtte, utfordre og videreutvikle kommunens ledere. Velg «Ledige stilling» og velg «Registrer søker» øverst til høyre på siden. Innhold Ledige stillinger Gjøvik kommune er stolt over å levere gode tjenester til våre innbyggere. Om man venter mer enn 15 minutter med å bruke engangskoden, vil du få beskjed om ugyldig pålogging og må be om nytt passord igjen. Bildekode: Enkelte ganger må det oppgis tall og bokstaver fra en bildekode i tillegg til brukernavn og passsord. Gjøvik kommune anser god ledelse som avgjørende for å utvikle gode tjenester. Samfunnsutvikling: Konsulenter, aktivitører, musikkskolelærere, bibliotekarer, kinomaskinister, ingeniører, teknikere, ulike fag fra universitet og høyskole.

Next

Søndre Land

mingat gjøvik kommune

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er en tre-partsavtale mellom regjeringen, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Med bakgrunn i lov- og tariffbestemmelser er du forsikret mot skader og ulykker i arbeidstiden. Et nytt vindu vises der du må angi nytt passord to ganger. Pensjonsordningen dekkes i hovedsak av arbeidsgiver og kommer i tillegg til ordinær lønn. Via medlemskapet har du som ansatt adgang til noen prisgunstige tilleggsgoder, som det å ta opp lån, tegne private forsikringer og benytte banktjenester f.

Next

Innlogging

mingat gjøvik kommune

. Use legible font sizes The following text on your page renders in a way that may be difficult for some of your visitors to read. Bytt Passord: I innloggingsvinduet har du mulighet for å bytte passord. Forsikrings- og pensjonsordninger Kommunens ansatte omfattes av gunstige forsikrings- og pensjonsordninger. De ansatte bidrar med 2% trekk av egen lønn. I tillegg er vi omfattet av en fritidsforsikring ulykke i fritid. Ny søker: Hvis du ikke har søkt stilling i Gjøvik kommune tidligere, må du registrere deg som ny søker.

Next

Os kommune

mingat gjøvik kommune

. . . . .

Next