Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Písemné dělení jednociferným dělitelem 2019-12-01

Písemné dělení

písemné dělení dvojciferným dělitelem

Po ukončení výpočtu při písemném dělení provádíme zkoušku. Procvičujeme písemné dělení dvojciferným dělitelem se zbytkem. Your browser does not support this audio format. . Potom násobíme číslem na místě desítek.

Next

ZŠ Dobøichovice

písemné dělení dvojciferným dělitelem

Zkontrolovat Zkusit znovu Dělení desetinného čísla přirozeným číslem Pokud již umíš dělit přirozeným dělitelem, můžeš pokračovat v dělení desetinných čísel. Zkontrolovat Zkusit znovu Dělení desetinného čísla desetinným číslem Dělení desetinným číslem převedeme na dělení přirozeným číslem, když celý příklad vynásobíme 10, 100, 1000, … podle počtu desetinných míst v děliteli. Jednotky zapíšeme pod jednotky, napíšeme znaménko krát tečku a celý příklad podtrhneme. Pokud to nejde, jako v tomto příkladu, zatrhni celou část desetinného čísla, tedy 2. Procvičujeme písemné dělení dvojciferným dělitelem se zbytkem.

Next

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

písemné dělení dvojciferným dělitelem

Identifikátor materiálu 46448 Anotace Pracovní listy k tréninku písemného dělení umožňují samostatnou kontrolu žáků. Listy zároveň umožňují kontrolu výsledků. Dobře si prohlédni animaci a dávej pozor, kam zapisujeme jednotlivé výsledky, zejména výsledek násobení číslem na místě desítek. Pokud již umíš dělit jednociferným dělitelem, můžeš pokračovat v dělení dvojciferným dělitelem. Your browser does not support this audio format. Identifikátor materiálu 54966 Anotace Pracovní listy k tréninku písemného dělení umožňují samostatnou kontrolu žáků. Písemné dělení Postup dělení jednociferným dělitelem najdeš Nejprve si procvič písemné dělení jednociferným dělitelem s Pinochiem 10 příkladů Další procvičení s kontrolou a Procvičení dělených velkých čísel do 1 000 000 jednociferným dělitelem Onlinecviceni Postup dělení dvojciferným dělitelem najdeš dole na stránce je video s postupem a procvičení online.

Next

Písemné dělení dvojciferným dělitelem : Školáelections2017.ville.quebec.qc.ca

písemné dělení dvojciferným dělitelem

Autor Lubomír Šára Autor Jazyk Čeština Očekávaný výstup provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova , , Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity Aktivita Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání — první stupeň — druhé období Typická věková skupina 10 - 12 let Celková velikost 100,29 kB. Program na procvičení písmeného dělení dvojciferným dělitelem ke stažení Procvičení : Příklady s kontrolou Onlinecviceni Výuka ZŠ Dobřichovice -. Nejprve dolním číslem vynásobíme jednotky, potom desítky, stovky atd. Při písemném násobení většími jednocifernými čísly postupujeme stejně jako při násobení menšími čísly. Protože zapsaná 5 již leží za des.

Next

Matematika: 5. tř. dělení dvojciferným dělitelem

písemné dělení dvojciferným dělitelem

Napíšeme znaménko krát tečku a místo rovná se celý příklad podtrhneme. Postupujeme opět podle návodu ve vzorovém příkladu v následující animaci. Autor Lubomír Šára Autor Jazyk Čeština Očekávaný výstup provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova , , Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity Aktivita Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání — první stupeň — druhé období Typická věková skupina 10 - 12 let Celková velikost 94,76 kB. Tento zbytek zapiš ve tvaru 0,02, protože se počet míst ve zbytku rovná počtu míst ve výsledku podílu. Procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem se zbytkem. Zkontrolovat Zkusit znovu Složitější příklady písemného dělení jednociferným dělitelem beze zbytku Na začátku zatrhneme tolik číslic, aby zatržené číslo bylo větší než číslo, kterým dělíme, např. Pracovní listy k tréninku písemného dělení umožňují samostatnou kontrolu žáků.

Next

Písemné dělení dvojciferným číslem

písemné dělení dvojciferným dělitelem

Your browser does not support this audio format. Začínáme násobit číslem na místě jednotek. Postupujeme opět podle návodu ve vzorovém příkladu v následující animaci. . Lze použít rovněž jako pracovní list pro jednotlivce nebo skupinu.

Next

Písemné dělení dvojciferným dělitelem : Školáelections2017.ville.quebec.qc.ca

písemné dělení dvojciferným dělitelem

Dobře si prohlédni animaci a dávej pozor, které číslo zatrhneme a dělíme dělitelem a také kam zapisujeme výsledek. Při písemném násobení dvojciferným číslem zapíšeme jednotky pod jednotky a desítky pod desítky. . Zašifrovanou zprávu si přečtou, zapíší ji a nakreslí. Procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem se zbytkem. . .

Next

Dělení dvojciferným dělitelem

písemné dělení dvojciferným dělitelem

. . . . .

Next

elections2017.ville.quebec.qc.ca Materiál Písemné dělení dvojciferným dělitelem

písemné dělení dvojciferným dělitelem

. . . . . . .

Next