Sitter i väggarna. Ansök till sitter i 2019-11-27

Kyrkoherdens tankar: sitter i

sitter i väggarna

De andra påverkas inte, de kommer eller kommer inte i tid oavsett vad chefen gör. Rickard Thunér Programledare 2015— 2019— 2015—2018 Antal avsnitt 34 Längd per avsnitt 60 minuter Antal säsonger 5 Land Språk Produktion Produktionsbolag Inspelningsplats Sändning Originalkanal Originalvisning — Externa länkar Det sitter i väggarna är en som hade premiär i den. Men även inom Armén fanns det olika kulturer. Omedvetna beteende och attityder har satt sig till oönskade värderingar. Under programmets gång restaureras någon del i huset på ett varsamt och hållbart sätt och under tiden tas uppgifter fram om de frågor de boende har kring husets historia, som exempelvis byggnadsår, vilka som levt där, hur levnadsvillkoren sett ut och hur byggnaden har förändrats och blivit till den byggnad som står där idag. Det vill säga normer, regler och förhållningssätt. Jag har inte varit i många sammanhang, där jag inte hört det.

Next

Ansök till sitter i

sitter i väggarna

Genom att oförtrutet observera, analysera och sätta ord på de beteenden och de attityder som inte följde de önskvärda värderingarna. Vill du veta mer om ditt hem och de som har bott i just ditt hus förut? Programmet handlar om historierna bakom äldre hus och hur man kan ta vara på de gamla husens charm och själ på bästa sätt. I de bästa av världar, så bygger man kulturen medvetet. Arkiverad från den 8 november 2018. Avsnitten avslutas med att programledarna överlämnar en bok till ägarna, där allt material som gått att finna kring husets historia samlats. . Jag har hört att chefen påverkar kulturen upp till 70 %.

Next

Kyrkoherdens tankar: sitter i

sitter i väggarna

Till och med inom K 1 var det kulturskillnader mellan de olika skvadronerna. Antikexperten Rickard Thunér tar reda på vilka tidigare människoöden som utspelat sig i deras hem. I programmet besöker antikexperten Rickard Thunér och Erika Åberg olika husägare som vill lära sig mer om sin bostads historia, såväl de tidigare invånarnas levnadsöden som byggnadshistorian. Den i Flygvapnet var annorlunda än den Flottan och de skiljde sig från den i Armén. Om chefen kommer i tid, då kommer 7 av 10 medarbetare också att göra det.

Next

Det sitter i väggarna

sitter i väggarna

På K 1 rådde en annan kultur än på K 3. Det är heller inget ovanligt att personen eller personerna kan ha slutat eller gått i pension för länge sedan. Jag tänker på änkan med de två kopparmynten och på hur han fick tullindrivaren, Sackarios, att ändra sitt liv och lämna tillbaka det han lurat av folket. Men ska jag vara ärlig så tror jag inte att något annat än tapeter eller målarfärg kan sitta i väggarna. Att det sitter i väggarna, är ett uttryck som de flesta av oss hört någon gång. Med det menar jag att man utgår från tydliga värderingar som omsätts till önskade attityder och beteenden. Samtidigt som byggnadsantikvarien Erika Åberg tar reda på mer om husets byggnadsmässiga historia, dels för att komma med råd och tips om hur man kan renovera det, men också för att tillsammans med husägarna utföra vissa byggnadsvårdsmässiga renoveringar som kan göra skillnad för husets karaktär.

Next

Ansök till sitter i

sitter i väggarna

Det var skillnad på en infanterist och en kavallerist men det var även skillnader inom kavalleriet. Dessa värderingar kommuniceras inåt och utåt, främst genom handlingar. . . .

Next

Kyrkoherdens tankar: sitter i

sitter i väggarna

. . . . . . .

Next

Ansök till sitter i

sitter i väggarna

. . . . .

Next

TV Time

sitter i väggarna

. . . . .

Next

Ansök till sitter i

sitter i väggarna

. . . . . .

Next