Skola 24 halmstad. Inloggning till skolsystem 2019-11-30

Kattegattgymnasiet

skola 24 halmstad

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Vårdnadshavare kan uppdatera sina kontaktuppgifter så att vi kan ta kontakt när vi har information om elevens skolgång. Ansöker om ett konto gör du via denna , här måste du logga in med e-legitimation. Observera att denna e-tjänst endast är till för gode män och familjehemsföräldrar. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Next

Instruktion för inloggning

skola 24 halmstad

Hjälp med inloggning utan e-legitimation Om du inte har någon e-legitimation, kontakta Halmstad direkt som kan hjälpa dig genom att logga in som ombud. Skola24 Skola24 är Huddinge kommuns system för att rapportera frånvaro för elever i grundskola och gymnasium. Registrera frånvaro i Skola24 Som vårdnadshavare kan du via registrera ditt barns frånvaro. Det är skoladministratören som gör detta manuellt. Sjukanmälan ska vara meddelad innan klockan 12:00, därefter gäller anmälan nästkommande dag. .

Next

Kattegattgymnasiet

skola 24 halmstad

För att vårdnadshavarna ska få åtkomst behöver skolan administrera och lägga in dem i systemet. Ansökan om konto till Skola24 och Unikum Här kan du som är god man eller familjehemsförälder ansöka om konto till Skola24 och Unikum. Vi arbetar för att varje elev ska nå lite längre och kunna överträffa det självklara och givna. Inloggningsuppgifterna består av din kommunala e-postadress eller ditt användarnamn till kommunens nätverk tillsammans med skynet. Support i systemet Skola24, vem vänder jag mig till? En elev som fyllt 18 år kan ge tillåtelse för vårdnadshavare att följa frånvaron i Skola24. Som kontoinnehavare får du information om ditt barns kunskapsutveckling och kan ta del av bland annat omdömen och bedömningar.

Next

Barn & utbildning

skola 24 halmstad

Observera att e-tjänsten bara kan användas om eleven är under 18 år. Lägger du på luren innan kommer frånvaroanmälan att avbrytas. Om du använder appen Unikum Familj kan du även se ditt barns schema. Datastudion på Resurscentrum Kärnhuset supportar och utbildar skolpersonal. Hur får jag inloggningsuppgifter till Skola24? Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Du kan även föranmäla frånvaro vid till exempel läkarbesök och ledigheter i förväg.

Next

Drottning Blankas Gymnasieskola

skola 24 halmstad

Som kontoinnehavare kan du även ta del av schema och inrapporterad frånvaro samt göra frånvaroanmälningar. I skolsystemen kan elever och vårdnadshavare bland annat se betyg, frånvaro, bedömning och dokumentation. Därefter kan vårdnadshavarna använda Skola24 via och e-legitimation. Lösenordet är samma som du har till kommunens nätverk. Personalen ska registrera elevfrånvaro via webben eller via mobilapp. Ta med dig giltig legitimation.

Next

Kattegattgymnasiet

skola 24 halmstad

Genom personligt engagemang når vi tillsammans med våra elever framgång. Telefonnummer till sjukanmälan 0515-77 70 14 Frånvaroanmälan på telefon kan för bara göras för en hel dag i taget. Inloggning till Skola24 för vårdnadshavare, klicka Inloggning till Unikum, via appen Unikum Familj. Kommunens e-tjänst för ansökan och ändring i förskola och fritidshem stängd 2-15 december. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcent er, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00. Om detta önskas ta kontakt med skolan där eleven går.

Next

Sjukanmälan

skola 24 halmstad

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. Jag har glömt mina inloggningsuppgifter till Skola24, hur får jag nya? Personuppgiftsbehandling Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. När anmälan är klar kommer en bekräftelse. Elevens 10-siffriga personnummer måste bli korrekt registrerat. Grundskolan för nyanlända med svenska som andra språk gör att barnen snabbt kommer in i undervisningen och gemenskapen på sin ordinarie skola. Unikum Unikum är Huddinge kommuns lärplattform som används av vårdnadshavare, pedagoger och elever för att samarbeta kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i skolan.

Next

Instruktion för inloggning

skola 24 halmstad

Om du ringer efter klockan 12. Datastudion på Resurscentrum Kärnhuset ansvarar för att Skola24 fungerar som det ska. Vår skola finner du i en vacker charmfull byggnad mitt i centrala Halmstad. Efter att du har registrerats för ett konto kan du logga in via. Man du kan också ringa till 0515-77 70 14 så att ditt barns frånvaro blir registrerad i Skola24. Exempel: Karl Karlsson som är född 980124 har karkar9824 skynet.

Next

Instruktion för inloggning

skola 24 halmstad

Drottning Blankas Gymnasieskola är skolan som är engagerad i sina elever, sitt närområde och världen. Skola24 är det ett av barn- och ungdomsförvaltningens skolsystem som används av både pedagoger och vårdnadshavare vid frånvaroanmälan. Du loggar in på tjänsten med e-legitimation. Om du som elev blir sjuk under dagen och går hem tidigare halv dag , meddela det till din mentor. Är eleven borta mer än en dag — ska anmälan göras för varje dag. Språkintroduktionen är för dig som är nyanländ i Sverige, om du är asylsökande under 18 år, om du kommer från utbildning i grundskola för nyanlända eller inte har tillräckliga kunskaper i svenska och andra ämnen för att börja på ett nationellt gymnasieprogram. Vårdnadshavare kan även ansöka om plats i förskola och fritidshem samt ändra schema och inkomst.

Next

Drottning Blankas Gymnasieskola

skola 24 halmstad

Personalen på skolan utbildar i sin tur vårdnadshavarna, något som oftast sker genom föräldramöte eller informationsbrev. Idag får du inga inloggningsuppgifter till något av barn- och ungdomsförvaltningen skolsystem. Du som är vårdnadshavare eller myndig elev är automatiskt ansluten till både Skola24 och Unikum och kan logga in direkt med e-legitimation. Personuppgiftsansvarig är Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. . . .

Next