Start.skolen.nu uni login. elections2017.ville.quebec.qc.ca 2019-11-28

Login

start.skolen.nu uni login

I overbygningen tilbyder vi valgfag som idræt, musik og friluftsliv. Indslagene vises på intra samt på skolens YouTube kanal. Hvis elever testes ordblinde, tilbydes de læseunderstøttende værktøjer til gavn for undervisningen. Politiet har lavet denne side med gode råd om adgangskoder: 1. Disse faciliteter er placeret ved siden af skolen. Sammen arbejder vi med fokus på høj faglighed og god trivsel og på at viderebringe glade og godt rustede børn — fagligt som socialt — når vi efter 6.

Next

Undløse skole

start.skolen.nu uni login

Med Holbæk Museum samarbejder vi omkring vores valgfag — kunsthistorie; landskabsmaterialer og historiske vinkler, og får gode input herfra. Dagens program gennemgås også hver morgen i klassen som optakt til dagen. Tuse Hallen, som også ligger lige ved skolen, benyttes til idrætsundervisning og andre aktiviteter. De gode traditioner Vi holder meget af at traditionsskabe og de tilbagevendende begivenheder, bidrager med stor værdi til både børn og voksne. Elevrådet på Undløse skole er sammensat af elever fra 3. Forældrene inddrages og bliver tilbudt vejledning i brugen af elevens værktøjer samt sparring omkring hvordan de understøtter deres ordblinde barn. Vi runder skoleåret af med en fælles idrætsdag, hvor eleverne er sammen på tværs af klasserne.

Next

Aktivering af UNI

start.skolen.nu uni login

Skolen forbeholder sig ret til at inddrage telefoner, som bruges uden tilsagn fra en lærer. Hvis du vil skifte koden til dit unilogin, kan du gøre det sådan. Skolen arbejder tæt sammen med Læsetek, som er en del af Holbæk Kommunes Center for specialundervisning. Her kan du sende ris eller ros og fortælle os, hvis der er noget, der ikke fungerer godt på hjemmesiden. I Undløse inddrager vi eleverne i dette arbejde — bl. Nye tilbygninger er afsluttet i 2013, så der nu er hjemlokaler til alle klasserne i afsnittene.

Next

Tuse Skole

start.skolen.nu uni login

Dagens program skal være kendt for eleven, det giver tryghed og overblik. Belønningen for indsatsen som skolepatrulje, er billetter til den årlige skolepatruljedag i Tivoli. Vi har travlt med mange projekter, og er for tiden i gang med en større kulturændring. Det betyder at eleverne ikke må benytte egne mobiltelefoner i skoletiden, medmindre det indgår i en lærerstyret aktivitet. Skolernes Motionsdag løber fredag inden efterårsferien, og foregår for 4. Ordblindescreening af elever med læsevanskeligheder foretages normalt i slutningen af 3.

Next

Tuse Skole

start.skolen.nu uni login

Hvis elever har brug for at kontakte hjemmet, kan det ske gennem en af skolens medarbejdere. Jernløse skole er den største af Skovvejens Skoles seks skoler, med 510 indmeldte elever. Vi arbejder løbende med at udvikle en læringskultur, hvor lærerne samarbejder om den gode vurderingspraksis, og hvor eleven gøres til en aktiv medspiller i vurderingsarbejdet. Sundhed og bevægelse tænker vi ind i det meste af dagligdagen og de små powerbreaks byder ofte på bevægelse udenfor. Vi afholder en cafédag for både afd. Vi har et stort udeområde, hvor vi har mulighed for at bruge idrætslegepladsen med multibane, kunstgræsbane og almindelige boldbaner. Fleksibelt hold - Fagligt løft på Tuse Skole er et internt skoletilbud med undervisning for primært normalt begavede elever med faglige, sociale og følelsesmæssige udfordringer.

Next

Afdeling Nr. Jernløse

start.skolen.nu uni login

When you participate in this online training, you acknowledge that you're doing so at the direction of your hotel's ownership or management. Fælles for alle tre råd gælder det, at der tales om demokrati og det ansvar man har for at få videregivet information både internt og eksternt. Vi ønsker derfor at udvikle en læringskultur, hvor lærerne samarbejder om den gode vurderingspraksis, og hvor eleven gøres til en aktiv medspiller i vurderingsarbejdet. Skriv gerne din e-mail, så vi har mulighed for at kontakte dig. Kontakt din skole Jyderup Skole Holbækvej 108 4450 Jyderup Anja Nyhave Daglig leder Pædagogisk leder Overhus Jakob Sjørslev Pædagogisk leder Underhus Kildebjergskolen Skamstrupvej 18 4440 Mørkøv Sanne Mortensen Daglig leder Pædagogisk leder Underhus Knabstrup Skole Skolevej 37, Knabstrup 4440 Mørkøv Betina Buhl Gaarde Daglig leder Pædagogisk leder Nr.

Next

Tuse Skole

start.skolen.nu uni login

You acknowledge that Choice Hotels International is not your employer, and is not directing your work. I overgangen mellem børnehave og skole arbejder vi tæt sammen med vores samskabende pædagog. Pædagogerne deltager i både børnehavernes og skoleafdelingernes arbejde med at styrke inklusionen og vilkårene for læring, trivsel og udvikling for alle børn i skolegruppen og børnehaveklassen — med et særligt fokus på børn i vanskeligheder. Det handler vi også efter — og det betyder, at vi anvender flere læringsmetoder, bl. Kort fortalt 25 lærere og pædagoger er tilknyttet Undløse skole. Vi har endvidere chromebooks til alle elever.

Next

Aktivering af UNI

start.skolen.nu uni login

Dit password skal dog være minimum 8 tegn. Lokal forankring Vi har en god håndfuld lokale samarbejdspartnere. Skolen og hallen er omdrejningspunktet for byens foreningsliv og det tætte samarbejde mellem skolen og foreningslivet, skaber glæde i de fælles aktiviteter. På Tuse Skole er vi ca. Derfor tilstræber vi at undervisningen differentieres og varieres i forhold til klassen og den enkelte elevs niveau og forudsætninger, ud fra forskellige læringsstrategier og arbejdsmetoder, i de enkelte fag. Knabstrup og Undløse, lejrskole for 8. Her er plads og luft til kreativ og faglig udfoldelse.

Next

Skifte unilogin

start.skolen.nu uni login

. Vi ved, at børn ligesom voksne, har brug for at møde forberedte på hvad dagen skal indeholde. Vi har et velfungerende elevråd, der er delt op i 3 råd; 0. Vi har ambitioner om et højt fagligt niveau, hvor alle skal mødes og udfordres på deres individuelle niveau, bl. This program is brought to you by Choice University, and it's designed to support you in your quest to be the best.

Next