Statsborgerskab 2019. Den nye indfødsretsprøve er her: Test dig selv 2019-11-26

Ansøgning til statsborgerskab

statsborgerskab 2019

Dette online træningsprogram hjælper, dig med at bestå det. Gebyret vil som udgangspunkt heller ikke blive tilbagebetalt, hvis man trækker sin ansøgning tilbage. Referencer I ansøgningsskemaet er det muligt at angive referencer, som kan bekræfte ens ophold i Danmark. Læs også om, hvilke papirer du skal aflevere sammen med din ansøgning. Gebyret betales direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet i forbindelse med, at man indgiver ansøgningen. Øvrige krav og dokumentation til bevarelse af statsborgerskab Der er som sådan ingen strenge krav, som skal opfyldes, men ansøgningerne vurderes ud fra et konkret og individuelt skøn.

Next

Ceremonier ved erhvervelse af dansk statsborgerskab

statsborgerskab 2019

Det kan være naboer, familie, venner, undervisere, arbejdsgivere etc. Du kan desuden læse mere om. Dog er der visse undtagelser for de ansøgere, som tilhører særligt sårbare persongrupper. Indfødsret-testen in 2019 minder stadig meget og de klassiske tests fra de forrige år, men den er selvfølgelig blevet mere aktuel i sammenhæng med, at Danmark udvikler sig fra dag til dag inden for kultur, politik, historie og teknologi. Nedenunder kan du læse mere om de øvrige betingelser for at blive dansk statsborger. Det er vigtigt at huske, at i bevarelsesansøgninger og ansøgninger om bevis for dansk statsborgerskab anvender man det samme skema, og indgivelsen foregår ca. Bemærk der kan være lange svartider - hvis det er tilfældet, så forsøg at tilgå den digitale ansøgning igen efter kl.

Next

83 nye danskere risikerer at miste statsborgerskab

statsborgerskab 2019

Det er dog vigtigt at huske, at antallet af dage tilbragt i Danmark er oftest vigtigere end fx danske sprogkurser eller dansk familieopdragelse. Både politikere og embedsmænd kan forestå ceremonien Til selve grundlovsceremonien skal repræsentanter for kommunalbestyrelsen byde ansøgerne velkommen og sikre sig identiteten på de pågældende. Adgang til 2700 spørgsmål Ubegrænset antal prøver Virker både på mobil, tablet og desktop Tidligere afholdte officielle prøver Aktuelle spørgsmål om samfundet Lyt til laeremateriale Udvidet resultatanalyse Svagheds detektor Ingen tidsfrister. Ansøgere bosat i Grønland skal i forbindelse med indgivelse af ansøgning til politiet i Grønland betale et gebyr på 1000 kr. Behandling af ansøgningen Når man som ansøger til at få det danske statsborgerskab, sender sin ansøgning ind, er det Udlændinge- og Integrationsministeriet, der modtager ens ansøgning og ergo også dem, som udfører behandlingen af ens ansøgning. Disse krav, herunder beståelse af indfødsret-testen 2019 , kan du læse mere om inden på borger. Hvis ansøgeren har bopæl på Færøerne eller i Grønland, betales gebyret til politiet.

Next

L 80

statsborgerskab 2019

For at sikre, at du består indfødsret-testen i 2019 , er det som sagt vigtigt at læse grundigt op til testen. De sidste fem spørgsmål handler om aktuelle emner inden for eksempelvis politik og kultur. Når ansøgningen er modtaget, undersøger ministeriet, om man som ansøger opfylder alle betingelserne for at kunne Hvornår vedtages lovforslaget om at få dansk statsborgerskab? Det skyldes en aftale fra 5. En bestået indfødsretsprøve gør det ikke alene. Sådanne ophold registreres ingen steder, og man er nødt til at sikre dokumentation for sine ophold. Uanset hvilken af de ovenstående du kan sætte kryds ved, kan du roligt fortsætte læsningen. Nedenunder kan du læse mere om de øvrige betingelser for at blive dansk statsborger.

Next

Indgivelse af ansøgningen — Udlændinge

statsborgerskab 2019

Indfødsretsprøven blev vedtaget af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative og man skal have danskkundskaberne i orden og følge med i de danske nyheder for at bestå. Onsdag har næsten 3500 håbefulde personer forsøgt at blive dansk statsborger, og måtte igennem 40 spørgsmål på vejen dertil. Det kan derfor også betale sig at være oppe i medierne ved at følge med i politik og læse om Danmarks historie. Det står kommunen frit for, om repræsentanten for kommunalbestyrelsen er en embedsmand eller politiker. Udlændinge, som ønsker at være en del af Danmark, kan ansøge. Men det er der et flertal i udvalget, der har. Herefter vil de tage stilling til, om der kan gives dispensation fra nogle af betingelserne.

Next

Bevarelse af dansk statsborgerskab: opdaterede sagsbehandlingstider

statsborgerskab 2019

I 83 tilfælde er der mistanke om, at personerne uretmæssigt har fået dansk statsborgerskab ved fortielse af kriminelle handlinger. Hvis ansøgeren fx har fået et andet statsborgerskab via en særskilt selvstændigt ansøgning, indgivet på vedkommendes vegne af forældrene før 2015, er der en stor sandsynlighed for, at ansøgeren mistede sit danske statsborgerskab, før de fyldte 22. Hvis du er i tvivl om noget, kan du altid kontakte borgerservice. En bestået indfødsretsprøve gør det ikke alene. Det er en betingelse for at blive dansk statsborger, at man skal dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie ved at bestå indfødsretsprøven. Bestå indfødsretsprøven uden stress og tidsspild I starten af foråret 2016, introducerer Danmark en ny indfødsretsprøve.

Next

Nye Borgerlige: Folk fra muslimske lande skal ikke have dansk statsborgerskab

statsborgerskab 2019

Dispensation Skulle man stå i den situation, at man ikke opfylder alle betingelserne for at få dansk statsborgerskab — undersøger Udlændinge- og Integrationsministeriet om ansøgningen kan videregives til Folketingets Indfødsretsudvalg. Den nye bestemmelse betyder, at kommunalbestyrelserne nu kan søge udlændinge- og integrationsministeren om dispensation fra fristerne for afholdelse af en grundlovsceremoni i de situationer, hvor en biperson til en ansøger om dansk indfødsret fylder 18 år inden for en måned efter ikrafttrædelsen af det lovforslag om indfødsrets meddelelse, den pågældendes forælder er optaget på. Hvor kan man tage testen? Statsborgerskabs-prøve Et af kravene for at opnå dansk statsborgerskab er at bestå en prøve. Der er 45 minutter til at svare på spørgsmålene. Jo bedre personerne talte dansk, des højere beståelsesprocent. De ville kunne guide dig videre til sprogcentret.

Next

Kan du blive dansk statsborger? Her er den nye test

statsborgerskab 2019

Et bevis for dansk statsborgerskab er et diplom-lignende dokument, som på ingen måde i sig selv garanterer, at man bevarer sit statsborgerskab efter det fyldte 22. Det er en politisk aftale mellem Venstre, Liberal Alliance, De Konservative, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som er årsag til, at de 21. Du skal selv tilmelde dig ceremonien. Du kan læse mere om bevarelse af dansk indfødsret her:. Dette offentliggøres af Udlændinge- og integrationsministeren. Hvad indebærer prøven i 2019? Dette er imidlertid ikke tilfældet. Ansøgerne skal, under overværelsen fra repræsentanterne, underskrive en erklæring, hvorefter ansøgeren skal give hånd til en af repræsentanterne for kommunalbestyrelsen.

Next

L 80

statsborgerskab 2019

Ansøgere, som skal deltage i en ceremoni, fremgår under §3. Hvis ansøgningen indgives via den digitale ansøgningsløsning, skal man betale med Dankort. Udlændinge- og integrationsministeriet oplyser, at det er forventningen, at antallet af bipersoner, der fylder 18 år inden for en måned efter ikrafttrædelsen af et lovforslag om indfødsrets meddelelse, vil være ganske lavt. Dette betyder, at man så skal søge igen, når man bliver lidt ældre. Hvis ansøgningen afvises, får man besked og vejledning fra ministeriet. De løse ophold og besøg kan dokumenteres ved hjælp af familiefotos, skriftlige beretninger fra venner, familie, lærer osv.

Next

Dansk statsborgerskab

statsborgerskab 2019

Man kan læse op til prøven Indfødsretsprøven afholdes to gange om året på sprogcentre over hele landet. I løbet af ceremonien skal du udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen og underskrive en erklæring om at overholde grundloven. I praksis gives der, som udgangspunkt, forholdsvis sjældent afslag, hvis man har tilbragt mindst 90+ dokumenterbare dage i Danmark gennem livet og fx kan dansk, og på anden vis kan vise en vis tilknytning til det danske. Den varer 45 minutter og er uden hjælpemidler. Her kan du teste dig selv i den nye prøve. Testen afholdes landet over i forskellige sprogcentre.

Next