Steinkjer ungdomsskole. STEINKJER UNGDOMSSKOLE 2019-11-28

STEINKJER UNGDOMSSKOLE

steinkjer ungdomsskole

Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning. Bedriften har innrapportert følgende stillingstitler til Aa-registeret:Rektor Over 9 Ansatte , Avdelingsleder Undervisning , Miljøterapeut Vernepleier , Lærer Grunnskole , Adjunkt Grunnskole , Lektor Grunnskole , Sekretær, Kontormedarbeider, Barne- Og Ungdomsarbeider, Assistent Barnehage , Miljøarbeider Barne- Og Ungdomsarbeid , Assistent Skole , Kantinemedarbeider Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Vær forberedt før du søker. Ny lokaler i 2011 Ungdomsskolen flyttet til nyoppussede loklaler i Ogndalsvegen 64 fra Ognadalsvegen 66 høsten 2011. Vigo Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.

Next

Steinkjer ungdomsskole

steinkjer ungdomsskole

Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. Brønnøysundregistrene Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo. Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Next

Levanger ungdomsskole

steinkjer ungdomsskole

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene. Indikator og nøkkeltall Steinkjer skole Steinkjer kommune Trøndelag fylke Nasjonalt Læringskultur 4,0 4,0 4,0 4,0 Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,9 3,8 3,8 Faglig utfordring 4,2 4,1 4,0 4,1 Felles regler 4,5 4,5 4,4 4,4 Trivsel 4,3 4,3 4,3 4,3 Mestring 4,0 4,0 4,0 4,1 Støtte fra lærerne 4,5 4,4 4,4 4,4 Motivasjon 3,9 3,8 3,8 3,8 Vurdering for læring 3,9 3,9 3,8 3,9 Støtte hjemmefra 4,3 4,4 4,3 4,4 Indikator og nøkkeltall Steinkjer skole Steinkjer kommune Trøndelag fylke Nasjonalt Årsverk for undervisningspersonale 33,3 243,6 4 990,8 57 255,3 Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,6 11,7 12,0 Antall assistentårsverk i undervisningen 5 34 820 9 350 Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,3 73,4 63,8 65,3 Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 14,1 16,4 16,3 Lærertetthet 1. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. . Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Rektorer Rektorer ved Steinkjer ungdomsskole var Odd Myrstad 1970—1985 , Oddvar Haugseth 1986 til 1998 , Svein Tore Svennes 1998—2007 og Lars Erik Rønningen fra 2007.

Next

Skolerute

steinkjer ungdomsskole

Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Ogndalsvegen 64 er de tidligere Kvarvingbyggene til Steinkjer videregående skole - og før det: Steinkjer gymnas sine lokaler. Vi gleder oss til jul, og til å bidra til at alle elever, foresatte og kulturskolens venner får en fin førjulstid. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing. Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt. Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

Next

Steinkjer ungdomsskole

steinkjer ungdomsskole

Fra sommeren 2011 ble bygget en del av Steinkjer videregående skole. Realskole først Skolebygningen Ogndalsvegen 66 ble tatt i bruk av Steinkjer realskole i 1968. For lærekandidater er fristen 1. Ogndalsvegen 66 Steinkjer ungdomsskoles opprinnelige bygninger Ogndalssvegen 66 sto ferdig i 1968 med et areal på 3. Forrige uke var det julegatetenning i kommunen vår, det har lagt seg et tynt lag med frost på bakken, det lages julegaver i skoler og barnehager, og her på Kulturskolen nynnes, spilles og danses det til julesanger i alle kriker og kroker.

Next

Blogg

steinkjer ungdomsskole

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen 60 prosent av elevane er. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer. Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Høsten 1970 ble niårig grunnskole innført i Steinkjer kommune, og de første ungdomsskolekassene tok i bruk skolen.

Next

Steinkjer ungdomsskole

steinkjer ungdomsskole

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal». Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme.

Next

Blogg

steinkjer ungdomsskole

Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Nytt tilbygg ble ferdig i 1997. . . . .

Next