Torleif ahlsand. Dømt til fengsel i Funcom 2019-11-29

Torleif Ahlsand (investor

torleif ahlsand

Vi tar til etterretning at lagmannsretten har gitt en grundig dom hvor det delvis er dissenser og en noe annen vurdering av den ene tiltalte, sier Svae-Grotli. Konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli opplyser at Økokrim er i ferd med å sette seg inn i dommen. Vi tar ut tiltale der vi mener det er grunnlag for det, og påtalemyndigheten er overbevist om skyld og at det kan bevises i retten. Økokrim mente opprinnelig at alle de tiltalte hadde gjort seg skyldig i innsidehandel i forbindelse med lanseringen av videospillet The Secret World sommeren 2012. Glad og skuffet Caterina Gaeta var Ahlsands forsvarer i lagmannsretten. Ahlsand blir dømt for fem tilfeller av innsidehandel i perioden 29. Han mener lagmannsretten er gjennomgående uenig med Økokrim i hvordan bevisene i saken skal vurderes.

Next

Dømt til fengsel i Funcom

torleif ahlsand

I den ferske dommen heter det: «Etter lagmannsrettens syn har denne tesen liten støtte i bevisene i saken. Aas ble frifunnet for hovedposten om innsidehandel. Nå har lagmannsretten tatt stilling til saken, og kommet til at også at Bjørn Toften, Funcoms tidligere finansdirektør, skal frikjennes fullstendig. Hvordan ser dere på dommen i lys av det? Økokrim skriver i en epost at de tar forsvarernes uttalelser til etterretning. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider.

Next

Dømt til fengsel i Funcom

torleif ahlsand

. Dette er et nytt eksempel i en lang rekke som bekrefter det problematisk i at samme statsadvokat skal ha ansvar for saken hele veien, sier Sulland som sammen med advokat Henriette Willix representerte Aas. Retten kom til at Ahlsand handlet forsettlig. Torleif Ahlsand som satt i styret i Funcom på vegne av investeringsfondet Northzone ble dømt til ti måneders fengsel for innsidehandel knyttet til Northzones nedsalg i Funcom samtidig som Ahlsand trakk seg ut av styret. Vi ser at saken reiser flere prinsipielle spørsmål som egner seg godt for vurdering av Høyesterett. Opprinnelig la Økokrim ned påstand om to år og åtte måneders fengsel for Ahlsand.

Next

Torleif Ahlsand (investor

torleif ahlsand

Han sier at Økokrim vil sette seg inn i en lang og grundig dom før man tar en beslutning om veien videre. I dommen skriver retten at påstanden gjelder vesentlig mer alvorlige forhold enn det han domfelles for. For at det skal kunne skje, må det være spørsmål som går utover denne konkrete saken og er av prinsipiell art, sier han. I og med at lagmannsrettens bevisvurdering ikke kan ankes, er vi glad for at Toften med dette er ferdig med saken, sier advokat Anders Brosveet som sammen med Ingvild Boe Hornburg har vært forsvarere for Toften. Økokrim hadde bedt om fire års fengsel for Aas. Tidligere konsernsjef Trond Arne Aas var i tillegg tiltalt for markedsmanipulasjon knyttet til kommunikasjonen mot børsmarkedet ved å ha underspilt negative elementer og overspilt positive elementer.

Next

Dømt til fengsel i Funcom

torleif ahlsand

Etter behandling i tingretten, ble den ene av de fire rettskraftig frikjent. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. Men det er kommet to domfellelser i saken, sier Svae-Grotli. Hun sier dette om dommen: — Han er glad for å ha blitt frifunnet nok en gang for mesteparten av anklagene, men skuffet over den delvise domfellelsen. Artikkelen fortsetter under annonsen — Vi vil på vanlig måte se på om noen av spørsmålene som reises av dommen kan gi grunnlag for en anke til Høyesterett. .

Next

Dømt til fengsel i Funcom

torleif ahlsand

. . . . .

Next

Dømt til fengsel i Funcom

torleif ahlsand

. . . . .

Next

Dømt til fengsel i Funcom

torleif ahlsand

. . . . .

Next

Dømt til fengsel i Funcom

torleif ahlsand

. . . . .

Next