Vad är källkritik. Därför ska du bry dig om källkritik 2019-11-29

KÄLLKRITIK

vad är källkritik

Hur gör du då om du vill kontrollera att något stämmer? Så pass trovärdiga att de kan lura rutinerade journalister, politiker och experter som borde veta bättre. Men — man har ofta ingen aning om vem som ligger bakom dem. Vi säger att det är en text som de ser läser på en sajt eller i en tidning. Det är ingen orimlig gissning att antalet informationskällor på nätet kommer att fortsätta öka de kommande åren i takt med att allt fler människor får tillgång till utrustning och uppkoppling. Har man använt källor som du kan kolla upp? Foto: Kenneth Nygren — Grundprincipen är att vi alla måste förhålla oss till vad vi läser och varifrån det kommer, säger Thomas Nygren, historiker och forskare om källritik vid Uppsala universitet. I vilket syfte publiceras informationen? Men här är det plats för en disclaimer.

Next

Källkritik

vad är källkritik

Det kan betyda att källor där informationen inte direkt är källkritiskt trovärdig, t. Vi kan dock inte garantera att denna sida fungerar korrekt utan cookies. Källkritiska svårigheter på nätet Svårigheterna med kritisk värdering av källor på internet är många. Här är några tips på hur du kan använda källkritisk granskning. Sedan kan medieformat på nätet kopieras och spridas hur många gånger som helst och då kan det vara svårt att veta om och hur informationen ändrats eller ens om kopiorna skiljer sig från originalet.

Next

Vimmerby Gymnasium

vad är källkritik

Viktigt att notera är att den berättande källan tillkommer en tid efter det att den omskrivna händelsen skett. Du kan hitta information om nästan allt, men möter också, kanske i en och samma träfflista, väldigt många olika slags källor som alla vill övertyga dig om vad som är sant. Finns det en namngiven författare eller organisation? Du ska också förhålla dig kritisk till det urval av nyheter som gjorts. Detta är en serie text som läggs in i kundens webbrowser vid besök på en webbsida. Denna teknik används av de flesta webbsidor inklusive banker.

Next

Varför källkritik på nätet?

vad är källkritik

Hittade du adressen hos en pålitlig källa? Det är viktigt att skolan har en kultur där man gärna delar med sig till varandra. I ett domänregister kan du få reda på vem som har registrerat ett visst domännamn. Är det för att den stämmer överens med din världsbild, och med dina värderingar? Skaffa dig en egen uppfattning Källkritik i vardagen handlar om att jämföra, titta på vem som står bakom informationen, vem som är avsändare, skribent, fotograf, et cetera. Vilka hemsidor kan du lita på? Ofta gör det redaktionella berättarsättet att det blir svårt att skilja den här typen av reklam från traditionella artiklar. Vilken typ av uppgift ska vi lösa och vad är det egentligen vi letar efter? Det innebär att du själv måste ifrågasätta det du läser. Varför vill du tro på informationen? Internet ger alla möjligheten att publicera och sprida information. Längst ner på webbsidan brukar det stå när materialet senast uppdaterades.

Next

Kvarlevor och berättande källor

vad är källkritik

För mottagaren är det också svårt att hålla koll på den stora mängd sajter, konton och källor som finns på nätet. På vilka sätt tror du att detta kan påverka informationen? Vardagskunskap om internet och digitala tjänster, för att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. Man kan söka sin egen information och sina egna källor. Trots att ordet används oftare i dag så är källkritik inte något nytt. Källkritik Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap Källkritik I Mediekompass skrivarskola hittar du med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Journalistens uppgift är att granska och informera.

Next

Synonymer till källkritik

vad är källkritik

Det gäller att på ett klokt sätt kombinera vad som är vetenskapligt bevisat med granskade nyheter. Samtidigt som nätet gjort att lögner enklare sprids, är det också ett fantastiskt verktyg för att kontrollera om något är sant eller inte. Om informationen är från 2005 kanske något har blivit förlegat. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet. Tänk efter innan du använder en bild som källa och innan du delar bilden i sociala medier. Vill du söka på toppdomänen. När man läser tidningen litar man förmodligen på att journalisterna som har skrivit artikeln har kollat sina källor.

Next

Källkritik

vad är källkritik

Av de båda kategorierna är kvarlevan den källa som är bäst att använda sig av vid historisk forskning eftersom kvarlevan är direkta spår efter de händelser man vill undersöka. Alla som använder internet kan utge sig för att vara någon annan än den de i själva verket är. Sök källans ursprung Om det gäller en text tar du reda på vem som har skrivit den och söker uppgifter om skribenten. Kan du kolla upp informationen någon annanstans? Foto: Public domain Lobbygrupper av olika slag har funnits länge, och i krig har det varit vanligt med underrättelsetjänster som alla jobbat med att få ut sitt eget perspektiv på världen. Efter valet gjorde den digitala publicisten Buzzfeed som pekade på att fejkade nyheter fick större engagemang på Facebook jämfört med nyheter som ansågs som trovärdiga.

Next

Kvarlevor och berättande källor

vad är källkritik

Det är en av internets styrkor, men det innebär också att du på internet möter många olika slags källor som alla ger sin bild av verkligheten. Det är ett första steg, enligt Haider. Om vi läser eller hör något sägas flera gånger följer vi det, säger Thomas Nygren. När något hävdats tillräckligt många gånger kan rena lögner till slut accepteras som sanningar. Även helt sanna påståenden kan användas till olika ändamål. Vem är det som står bakom - en organisation, ett företag, en skola, ett politiskt parti? Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Ett politiskt parti och en dagstidning kan sprida samma nyhet — men de gör det av olika anledningar och med olika mål, ofta genom att lyfta fram just det som passar det egna syftet.

Next

Kvarlevor och berättande källor

vad är källkritik

För att sprida en åsikt? Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. Läs texten och räkna sedan. När skrevs eller uppdaterades sidan? I vissa källor är det lätt att få en överblick över innehållet, medan andra är svårlästa och svårnavigerade. Demonstration i Los Angeles, november 2017. Man glömmer eller slarvar med att dubbelkolla det man delar. Har de en korrespondent på plats eller har de fått materialet av någon annan? När osanningar påverkar demokratin Sociala medier är en viktig plattform för de som aktivt vill skapa desinformation.

Next