Vad är språklig variation. Språklig variation 2019-11-30

Pernilla Pedagog: En blogg för lärande: Na11a Uppsats

vad är språklig variation

Ett språk i språket kan också vara en sociolekt. Ingen har därför ett pidginspråk som modersmål. Min mamma och hennes släkt kommer från Åkersberga, där de pratar rikssvenska och inte har någon speciell dialekt, min morfar kan använda ord i meningar som hoppa i plurret , det betyder alltså att man ska hoppa i badet och han pratar en dialekt som kan kallas för söderslang. I Sverige talas svenska just för att det är vårt nationalspråk. De använder oftare ljudeffekter härmar hur något låter och växlar mellan låg och hög volym. Jag anser att det mest handlar om att du är äldre och med äldre så måste man tala på ett annorlunda sätt där man talar på ett respektfullt sätt och använder anpassningsbara ord, inte sådant som vi kompisar talar med varandra.

Next

Språklig variation och förändring

vad är språklig variation

Det finns många olika varianter av det svenska språket. Satserna består av ord som har två distinkta existensformer ljudlig form, ordet, och perceptionsform, ordets mening. Detta kräver att kanslisvenskan förändras så att medborgarna kan ta till sig den information som erbjuds. Man kan också nyttja svordomar för att visa vänskap och lägga bort titlarna. I skolan idag ägnar man sig dessutom, enligt Språkliga reflexer av samhällstrender, snarare åt skrivprocessen än åt formell träning såsom stavning och uppsatsskrivning.

Next

Språkakuten

vad är språklig variation

Du skriver att det låter fult och dåligt om vuxna använder slangord. Utmärkande drag för kvinnligt språk är formellt dess enkelhet, och innehållsmässigt dess personinriktning, både i tal och i skrift. Det handlar inte bara om vilka ord man använder men också om hur snabbt man pratar, vad man pratar om och så vidare. Även invandringen till Sverige har medfört att språket förändrats och fortsätter förändras. De flesta av Sveriges invandrade medborgare lever i de tidigare nämnda förorterna, och av invånarna dessa områden kan 50-65 % ha invandrarbakgrund, av eleverna i skolorna 80-90 %.

Next

Språksociologi

vad är språklig variation

Om människans språkförmåga är oinskränkt kan språk variera mycket. Anna ska tillsammans med oss reflektera över och diskutera språksociologi. Med starka ord menar jag telexmpel hata. Jag vill lära mig mer om hur historian har påverkat vårt språk och hur vi talar och varför det är så : 1. Jag tror det är enkelt att anpassa sitt språk efter olika personer och i olika situationer då jag själv gör det. Man beskriver ett slags medelvärde för en grupp. Man beror på sitaution man är i.

Next

Svenska med omsorg: Språklig variation

vad är språklig variation

När den här kullen barn började skolan blev lärarna ställda. En historia om svenskan och dess utforskande. I häftet Textuellt redovisas, beträffande ordval, att pojkarnas ord är längre och mer högtravande än flickornas. Kanske för att vi inte är lika gamla, kanske för att vi har olika kön. Så i princip kan det vara så att om två språk har någon egenskap gemensamt kan denna bero antingen på gemensamt arv eller någon egenskap hos den mänskliga språkförmågan. Fårö och Åkersberga har så olika dialekter eftersom att de inte har någon kommunikation med varandra, eftersom att man får som en relation med de som pratar likadant som en själv, blir det lätt att den gruppen som pratar på samma sätt håller ihop.

Next

Svenska på Svenska: Examinationsuppgift: Språkriktighet och språklig variation

vad är språklig variation

En del ger uttryck för att detta är biologiskt, att kvinnors och mäns hjärnor är så olika konstituerade att det påverkar förmågan till kommunikation och vad man är intresserad att prata om. Fatma Nej, jag har inte haft nytta av mina kunskaper av turkiska eftersom det är inte så stort här i Sverige. I Småland föreligger dock ett exempel på det motsatta. Oberoende mätningar av språkförändringar till exempel jämförelser av forntida texter med dotterspråken som talas idag tyder på att förändringen är tillräckligt snabb för att göra det omöjligt att rekonstruera ett språk som talades för så lång tid sedan. Det är ungefär så det är för mig också, när jag är i Stockholm hos mammas släkt så använder jag ett mer sofistikerat språk än vad jag gör annars. ¹ Vissa forskare menar att ungdomar inte uppvisar samma skillnader beroende på kön som vuxna gör.

Next

Annas språk: Vad är sociolingvistik?

vad är språklig variation

Jag tror delvis att det handlar om att du är äldre och även vår rektor, dock från egna erfarenheter så talar jag olika med personer eftersom man vill göra olika intryck hos människor. Det glädjer mig : Funderar nu på hur vi ska gå vidare? Finns det andra dominerande influenser såsom arabiskan? Sexolekter Uttrycker sig män och kvinnor på olika sätt? Vad beror dessa skillnader på i så fall? Som jag ser det är språk oväsentligt så länge kommunikationen är säkrad. Försök att påvisa några vanliga uppfattningar som återfinns i litteraturen kring detta ämne! Men ibland börjar andra språkbrukare också använda nyheten, i fler sociala sammanhang. Det har inget att göra med status. Dessa formulerades av västerländska språkforskare ungefär två årtusenden senare. Vad som är vanligare är att vi kommunicerar via internet på exempelvis Facebook, Twitter, Omegle eller på debattforum av olika slag.

Next

Varför förändras (det svenska) språket?

vad är språklig variation

Han beskriver att på den tiden kunde man till och med höra vilken gård personen kom ifrån med hjälp av dialekter. Min uppfattning är att man anpassar sig efter vilken person du talar med. Är det för någon annan anledning? Vi har huvudstaden som heter Bangkok och där talar man riksthailändska som alla förstår. I och med den omfattande undervisningen i engelska språket ökar också motståndet mot att ändra stavningen på engelska lånord. Jag vill lära mig mer om historian som ligger bakom de olika språken och dialekter samt varför det finns i dag språk som har mer betydelse än andra som ex. Ska vi studera årets nyordlista och analysera den och se om vi kan känna igen vårt samhälle? Det jag gillar mest är historian, de jag inte gillar är hur människor blir kränkta på grund av deras dialekt och språk.

Next

Pernilla Pedagog: En blogg för lärande: Na11a Uppsats

vad är språklig variation

I datorns ordbehandlingssystem finns bland annat en ordbok, grammatik- och avstavningshjälp. Finns det någon skillnad i hur äldre och yngre människor pratar? Anonym Fråga: Vilket är den största skillnaden mellan talat och skrivet språk? Det är ingen nytta till mig men det har iallafall hjälpt andra. Han säger även att ens sätt att tala är en del av den personliga identiteten och att på vissa ställen arbetas det aktivt för att de lokala dialekten ska fortleva. Det som var mest intressant var att vi fick uttrycka oss och diskutera tillsammans om ämnet språksociologi dessutom fick man höra andras perspektiv, hur de tyckte och tänkte, De jag inte gillade är hur vi människor blir bemötta på olika sätt, t. Jag tror att man anpassar sitt språk efter olika personer. Vad kommer först - tanken eller språket? Jag skulle väldigt gärna lära mig mer om varför människor ändrar hur vi pratar med olika människor. Det beror kanske på vilka vi är och var vi vuxit upp.

Next

Språklig medvetenhet

vad är språklig variation

När man skriver måste tänka att en annan person kommer att läsa och det är viktigt att den person kan förstå vad du har skrivit Namn Jimena Ullone Du träffa en person som använda mycket slangord och svordomar. I och med att män haft större möjligheter att röra sig i samhället har de också kunnat ta till sig fler främmande uttryck samt lära sig och få användning för slanguttryck. ¹ Idiolekt Idiolekt är ditt alldeles eget, individuella, språkbruk. Det förekommer dock mycket debatt kring detta ämne och termen används på flera olika sätt. Ja, det finns störa skillnader mellan män och kvinnor och den pologiska skillnader som gör att vi kommunecera olika.

Next