Versailleská smlouva. Category:Treaty of Versailles 2019-11-25

Versailleská smlouva

versailleská smlouva

Delegáti těchto zemí se mohli účastnit schůzí, kde se probíraly záležitosti dotýkající se jejich zemí. Ta byla se svým verdiktem hotova v roce 1921, a rozhodla, že Německo dluží Spojencům neuvěřitelnou částku 33 miliard dolarů. Do roku 1987 tak mělo Německo platit stálou částku, navýšenou ještě o úroky. Náležejí-li oba břehy mezinárodní řeky témuž státu, může se dáti transitující zboží pod pečeti nebo pod dozor celníků. Potom je tu Severní Šlesvicko, to připadlo Dánsku. Každá z těchto komisí přistoupí bez odkladu k vypracování návrhu na revisi trvajících mezinárodních dohod a řádů.

Next

Versailleská smlouva před sto lety přinesla mír po světovém konfliktu. Jeho opakování ale neodvrátila — ČT24 — Česká televize

versailleská smlouva

Článek 339 Německo postoupí zúčastněným mocnostem spojeným a sdruženým nejdéle do tří měsíců po době, kdy mu to bude notifikováno, část vlečných parníků a člunů, které zbudou v matrikách přístavů říčních sítí uvedených v článku 331, až budou vyloučeny ty, které mají býti napřed odevzdány proto, že se na ně vztahuje právní důvod vrácení nebo náhrady. Německá armáda byla omezena na 100 000 mužů. Ve stejném sále, kde Německé císařství vzniklo, dostalo na konci června 1919 tvrdou ránu v podobě Versailleské smlouvy. Toto ustanovení nebrání, aby státy pobřežní zavedly cla, místní a spotřební dávky, jakož i rozumné a jednotné poplatky přístavní za používání jeřábů, vytahovadel, nábřeží, skladišť atd. Pro uchování míru na věčné časy je zřízena Společnost národů.

Next

Československo 1919

versailleská smlouva

Snažili se také o zmírnění ekonomického tlaku a revizi ekonomických článků smlouvy. Pro zajímavost dodejme, že Československu Ruppel k témuž roku připisoval aktivní armádu o 120 000 až 160 000 mužích, 11 000 důstojníků, 1 300 000 mužů vycvičených záloh, 850 lehkých a 410 těžkých děl, 60 tanků a 500 pozemních letadel. Výše reparačních dávek byla vyčíslena až v roce 1921. Maďarsko mírový dokument podepsalo na zámku Trianon 4. Z Versailleské smlouvy jasně vyplývá, že se Spojenci pokoušeli německé válečné schopnosti ochromit všemi možnými způsoby. Obával sa, že pokiaľ francúzske podmienky budú splnené, Francúzsko sa stane nesmierne mocným v strednej Európe, čo by viedlo k nerovnováhe síl. Jenomže neuplynulo ani 20 let a svět se topil v krvi a utrpení znovu.

Next

Diskuse:Versailleská smlouva

versailleská smlouva

Když budu chtít číst o historii očima někoho jiného půjdu si ji přečíst na stránky landmannschaftu. Další položky předepisovaly odvody lokomotiv, vagónů, aut, strojního vybavení, továren atd. Předpokládalo se, že to nepřímo omezí schopnost loďstva vytvářet námořní blokády. Ve snaze splatit peněžní části reparací, nechala vláda tiskařské lisy tisknout zadarmo, pak zkoušela peníze směnit za jiné měny, což způsobilo hyperinflaci v celém Německu na počátku 20. Jednak bylo nuceno se vzdát rozsáhlých území. Navíc byla ustavena demilitarizovaná zóna v Porýní. Od března 1937 do března 1939, Hitler převrátil územní ustanovení smlouvy s ohledem na Rakousko, Československo a Memel, přinejmenším tichým souhlasem západních mocností.

Next

Versailleská smlouva 1918: Podmínky, reparace, důsledky

versailleská smlouva

Mimo mírová jednání zůstalo Rusko, které nebylo, ač patřilo k vítězným státům, přizváno. Americký prezident Herbert Hoover zase vyjádřil přesvědčení, že válečné náhrady způsobily hospodářskou krizi třicátých let. V první skupině byly mocnosti s obecnými zájmy, a to , , , a. Dohadování o podobě smlouvy mohlo skončit dalším střetem armád Na jednáních ovšem chybělo i Německo, na které se pohlíželo jako na hlavního viníka a ze kterého se současně s koncem války stala parlamentní demokracie později známá jako Výmarská republika. Nejvíce dopadla na střední třídu, kterou připravila o finanční úspory.

Next

Versaillská zmluva (1919)

versailleská smlouva

Německá armáda Heer byla omezena na 100 000 mužů. Německý ministr zahraničí proto vyslancům záhy doporučil námitky. Spojené státy americké chtěly rozbít stará impéria. Předpokládalo se, že to nepřímo omezí schopnost loďstva vytvářet námořní blokády. Německo bylo zbaveno všech svých hlavních zdrojů. Voľby roku vyhrala Republikánska strana, čím získala prevahu v americkom senáte.

Next

Versailleská smlouva před sto lety přinesla mír po světovém konfliktu. Jeho opakování ale neodvrátila — ČT24 — Česká televize

versailleská smlouva

Dále je tu tenhle region Slezsko, část z něj připadla Polsku a část Československu. Tímto získalo 53 800 km² a 4 224 000 obyvatel , počítaje v to 510 km² a 26 000 obyvatel z. Na své si přišla i Belgie, Dánsko a samozřejmě Československo, které získalo Hlučínsko. Copyright © 1996 vydavatelství Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. V roce 1919 byla uzavřena smlouva s Bulharskem v Neuilly.

Next

Versailleská smlouva 1918: Podmínky, reparace, důsledky

versailleská smlouva

V Nemecku zmluva spôsobila šok, ktorý následne nepriamo prispel ku kolapsu a následne k prevzatiu moci. Lidský život ztrácel v zákopech jakoukoliv hodnotu, už nebyl ničím jiným, než pouhým zářezem ve statistikách vlád a operativních plánech velitelů armád. Na pařížské mírové konference byly uzavřeny Pařížské předměstské smlouvy neboli Versailleský mírový systém. Boj za udržení morálky národa, který měl být označen stigmatem viníka války, boj za renesanci národního hospodářství, které bylo absolutně zdevastováno válkou. Dále ztratilo část svého území a všechny v a. Jednání odhalila rozkol mezi Francouzi, kteří chtěli rozdělit Německo, aby znemožnilo obnovení války s Francií, a Brity a Američany, kteří nechtěli vytvořit pres pro novou válku.

Next