Zš tgm bílovec. Základní umělecká škola Bílovec 2019-11-28

Školní družina při ZŠ a MŠ TGM Bílovec

zš tgm bílovec

Byli jsme na zámku v Kroměříži, potom jsme šli na náměstí, kde jsme si dali zmrzlinu a ledovou tříšť. Okusit atmosféru Vánoc,načerpat radost a pohodu, zavzpomínat na hezké tradice a odnést si pěkné zážitky, to vše nabídla vánoční výstava, která se již tradičně setkala s velkou přízní návštěvníků. Všechny tři knihy nám půjčila do třídy, a tak se těšíme na příští měsíc, protože se za paní Lenkou půjdeme zase podívat a sdělíme si své čtenářské postřehy. Soupeřili mezi sebou týmy ze základních škol a odpovídající ročníky z osmiletých gymnázií. Všichni zúčastnění byli odměněni sladkostmi k doplnění svých vydaných energetických zásob.

Next

Bílovec

zš tgm bílovec

Na závěr proběhla dílna nápadů, vzájemná výměna zkušeností a užitečná diskuze mezi zúčastněnými. Celkové náklady na realizaci akce činí 7. Za nimi jsme se vydali 21. Nebojte… Tento časový posun trval jen hodinu. Náš ekokurz Horská výzva byl úspěšný — překvapila nás krása a rozmanitost jesenické krajiny, mnozí z nás překonali své fyzické limity při výšlapu, naučili se pracovat v různorodých týmech, formou her jsme získali hlubší znalosti, nový pohled na přírodu a uvědomili jsme si nutnost ochrany prostředí pro další generace. Děkujeme vedení projektu za podporu dalšího vzdělávání dětí naší školy.

Next

Pedagogický sbor ::

zš tgm bílovec

Moc se nám tam líbilo. Na žáky čekal nelehký úkol, neboť se museli připravovat hned na čtyři disciplíny současně a to jízdu zručnosti, jízdu městem, první pomoc a test z oblasti dopravní výchovy. Děti se přesvědčily, jak byla dříve cesta ke krásnému hřejivému svetru pracná a náročná. Kromě tvoření plánů se zabývají např. A v kategorii C 8.

Next

Školní družina při ZŠ a MŠ TGM Bílovec

zš tgm bílovec

Během ukázkových hodin tělesné výchovy napříč 1. Nejdřív jsme si povídali o tom jaké roboty známe a kdo jako první použil slovo - robot. Bendeho za krásný zážitek a Vám rodiče-posluchači — vánoční čas nastal i s předáním velkého dárku od nás. Na společné zážitky budeme dlouho vzpomínat. Na závěr jsem musela slíbit, že v červnu se opět všichni společně setkáme - tentokrát však ve sportovním duchu. Nejdůležitějším úkolem bylo, naučit žáky nebýt lhostejný k danému tématu a získat informace, jak můžou pomoci. Výuka bude po dobu plavání 1.

Next

TGM Bílovec

zš tgm bílovec

C jsme pro své maminky vyrobili přáníčko. Už nám připadá, že kurz byl krátký, škoda, že něco nelze vrátit zpátky. Pro čtenáře kolem 10 let zajímajícího se o dobrodružství je to příběh jako stvořený. Náš dívčí pětičlenný tým s dobrou náladou a téměř nulovým plánem, až na malé základy, pomalu začal stavět most, jen pomocí špejlí, tavicí pistole a s kouskem provázku. Dále se naučili písně, které vojáky během války spojovaly. Žáci si celý pobyt užili a už se těší na další společné akce.

Next

Základní umělecká škola Bílovec

zš tgm bílovec

Oba programy si žáci moc užili a moc se jim to líbilo. B Našim žákům se v soutěži dařilo a ve své kategorii předčili účastníky ostatních škol. Ale povídali jsme se i o životě samotné spisovatelky, a co ji k napsání knihy vedlo. Za toto omezení se předem omlouváme. B třídy ZŠ Komenského nachystaly 6 stanovišť, kde si mohly děti vyzkoušet svůj postřeh, protáhnout si tělo a bojovat za svůj tým.

Next

Jídelna ::

zš tgm bílovec

Na vzniku výstavy se podíleli žáci naší školy, celou akci slovem provázela paní starostka Renata Mikolašová a paní ředitelka Hana Bajnárková. B Představujeme vám naši sportovní třídu 6. Oficiální tón setkání se brzy vytratil, zvláště když došlo k představování nových tváří, které jsme v kolektivech přivítali v loňském roce. Velká podpora byla ze strany rodičů. Ve skupinách jsme řešili různé úkoly a hádanky.

Next

Bílovec: Jarní písňový festival

zš tgm bílovec

Žákům se netradiční výuka velmi líbila. . Jak je již zvykem na programu se podílel i první stupeň, nesměla chybět volba Miss a Missáka , rozloučení 9. Zvláštní poděkování patří třídním učitelkám Yvoně Sajdové, Ireně Hudcové a Marii Bednářové, které s dětmi strávily celých 12 dní. Byly to zábavné 2 hodiny a všichni jsme si to užili.

Next